2. január, 2020Igehirdetések No comments

   Keresztelő János így tett tanúságot:

   A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék öt: „Ki vagy te?” Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: „Nem én vagyok a Messiás.”

   Ezért megkérdezték tőle:

   „Hát akkor? Talán Illés vagy?”

   „Nem vagyok” – felelte.

   „A próféta vagy?”

   Erre is nemmel válaszolt.

   Azt mondták tehát neki: „Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?”

   János ezt felelte: „A pusztában kiáltó hangja vagyok: Egyengessétek az Úr útját”, amint Izajás próféta mondta.

   A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: „Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta?”

   János így válaszolt: „Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani.”

   Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt.

                                               János Evangéliuma 1, 19-28

   A Messiás szempontjából nagyon fontos volt a próféta, aki meghirdeti az érkezését. A zsidó elöljárók azt szerették volna megtudni, hogy János-e a feltételezett próféta, aki Illés lelkületével hirdeti meg a Messiás érkezését. János magát a pusztába kiáltó szónak nevezi, a kifejezés Izajás prófétára utal. Elsősorban előfutári feladatát domborítja ki. Jánost a nép prófétának tekintette. A zsidó elöljárók azonban nem tudták elfogadni, mint a Messiás előfutárát. Amikor Jézus hatalmának eredetéről érdeklődtek, akkor Jézus kérdéssel válaszolt rá, amelyben János hatalmának erdetére utalt. János szerepét azonban senki sem merte megkérdőjelezni, hiszen a nép igazi prófétának tartotta.

   A vita azonban nemcsak a politikai és vallásos vezetők részéről alakult ki, hanem János tanítványai és Jézus követői között is. A kérdés tisztázását a keresztség jánosi és jézusi módjának megkülönböztetésével érték el. A jánosi vízkeresztséget szembeállították a Lélek szerinti tisztulással. János úgy mutatja be Jézust, mint az ismeretlent, ezzel előkészíti a jövőbeli szóváltásokat Jézus és az izraeliták között.

   János tisztázza a vitatkozókkal, hogy nem Ő a Messiás. Számára a Lélek leszállása a jel, amely tanúsítja Jézus istenségét. Az elöljárók számára ismeretlen személy lesz a Megváltó, János később érti meg, hogy valóban Jézus az, akiben kevesen fedezik fel a Messiást.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…