5. december, 2019Igehirdetések No comments

   A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:

   „Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.

   Aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült.

   Mindaz pedig, aki hallgatja ugyan tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.”

                                                                          Máté Evangéliuma 7,21.24-27

   Csak a szeretetben és igazságban leélt élet fog számítani. XVI. Benedek pápa érinti ezt a kérdést a Caritas in veritate c. enciklikájában, amelyben erőteljesen hangsúlyozza, hogy az emberiségnek Isten nélkül nincs igazi fejlődése, illetve nem jöhet létre az integrálása. A szeretet csak üres szentimentalizmus maradna az igazság, illetve Krisztus odaadásával és életáldozatával megrajzolt jóakarat nélkül. Az igazság ad igazi értelmet és értéket a szeretetnek, illetve a szeretet tölti meg tartalommal az igazságot. A szeretet belső, mikroközegéből a személy, az igazság elve alapján, a közjó felé kell kimozduljon. Az integrált emberi fejlődést csakis a szeretet az igazságban hozhatja létre.

   Jéus saját szavait, tanítását a Tóra tekintélyével szavatolja. A lelki hatalom birtoklása gyakran elferdülésre adhat okot, amikor a tekintélyelvűség alapján olyan követelményeket ébresztünk másokkal szemben, amelyeket nem tudunk kivitelezni, gyakorlatba ültetni. Jézus szavai elsősorban a szeretet gyakorlását sürgetik és nem egy lelki fröcs igényével lépnek fel. Tanítása az életről szól és az életben valósul meg. Tanítását egy antitézisre építi fel, hallgatni és tettekre váltani, vagy hallgatni, de tettekre nem váltani. Jézus szavait cselekedni kell. Ezek a szavak az életbölcsességgel azonosak. Ezeknek az elódázása, illetve gyakorlati elhanyagolása lelki csődbe vezetnek. Csakis a krisztusi tanítás gyakorlatba ültetésével tudunk lelkileg megszilárdulni, egységessé nőni. A nehéz időszakokban ahhoz, hogy megmaradjunk igazságosoknak és hűségeseknek, Istenhez kell forduljunk, másképpen elkorcsosodunk, megfeneklünk. Jézus nem egy életfilozófiát, ideológiát tanított, hanem egy új életstílust, új szemléletváltást hozott magával.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom