30. november, 2019Igehirdetések No comments

   Amikor Jézus a Galileai-tó mellett járt, látott két testvért, Simont, másik nevén Pétert és testvérét, Andrást. Halászok voltak, s épp hálót vetettek a tengerbe. Megszólította őket: „Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket!”

   Azon nyomban otthagyták hálójukat és csatlakoztak hozzá.

   Útját folytatva megpillantott két másik testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Épp hálójukat javítgatták a bárkában, apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal egyetemben, és a nyomába szegődtek.

                                                               Mt 4, 18-22

   András apostolt az első meghívottként tartják számon a keresztény világban, aki először Keresztelő szent János tanítványa volt. A népi hagyomány szerint az ünnep előestéjén megjelennek az alvilág szellemei, az emberek különböző babonás szokásokkal próbálják megvédeni házukat és udvaraikat. Szent András éjszakája különleges, mert megszűnik a határ a láthatók és a láthatatlanok között. Egy másik népi hagyomány, hogy az év hónapjainak megfelelően 12 hagymát tesznek a vízbe. Azok a hagymák, amelyek elromlanak, azok rossz hónapot sejtetnek, azok, amelyek kihajtanak, azok gazdag hónapokat jeleznek előre.

   András, testvérével, Jónással együtt halászok voltak. A Genezáreti tó környékén telepedtek le, Betszaidából származtak. Amikor híresztelések érkeztek a Jordán partjáról egy új prófétáról, akkor András elment a Jordánhoz és Szent Jánossal találkozott. Itt ismerkededett meg az ismeretlen prófétával, akit Keresztelő Isten bárányaként mutatott be.

   Felkeresték Jézust és késő estig Nála maradtak, szerették volna megtudni lakásának a helyét. Ennek a találkozásnak a hatására hívta meg testvérét Pétert, aki hitt testvérének a Messiásról szóló tudósításnak.

   Jézus túllép a szokásos tanító-tanítvány szokáson, mert ő a meghívás kezdeményezője. Az emberek halásza egy korabeli közmondásra, vagy irodalmi figurára épülő kifejezés, amely szolgálatot jelentett. A meghívás-történet rövidsége nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a választásban egy hosszabb idő intevallum állt az apostolok rendelkezésére. A háló később a földi ragaszkodások szimbóluma lett. A Zebedeus fiak meghívásával a tanítványság köre teljesebb lett. Jézus radikalitása megköveteli a családi kötelékek elszakítását is.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…