A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal. S ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra, így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazulttá tette, akiket pedig megigazulttá tett, azokat meg is dicsőítette.

                                                                            – Szent Pál apostol rómaiakhoz írt levele 8, 26-30

Kedves testvéreink az Úrban!

   Az elkövetkező napokra, egészen Szent Erzsébet napjáig, meghosszabbítjuk imacsokrunkat, melyet a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye jelenlegi és jövőbeli püspökeiért végzünk minden este 21 órától. Imádkozzuk el értük továbbra is az Úrangyalát!

   Szeretettel várunk és hívunk mindenkit az imára!

Aki szeretné, vállalhatja a Világosság rózsafüzér elimádkozását is az elkövetkező napokban.

1. Add, Urunk, hogy a Szentlélek irányítása hassa át a püspökválasztást, hogy Neked tetsző és alkalmas főpásztor lássa majd el az egyházmegyei feladatokat!

2. Áldd meg, Urunk, bölcsességgel és a Jótanács Lelkével a nagy feladatra felkért lelkipásztort, hogy irányításaidat megérezve elfogadja a tisztséget és okosan vezesse a rábízottakat az üdvösség felé!

3. Istenünk, adj jó munkatársat Gyulafehérvár jövőbeli érsekének a leendő segédpüspök személyében, aki hűségesen szolgáljon Téged szőlődben!

4. Szentlélek Isten, küldd el az Erősség Lelkét a választás előtt álló lelkipásztorra, hogy a jövőben a Te akaratod szerint megújuljon a pasztoráció terén egyházmegyénk!

5. Jutalmazd meg, Urunk, jelenlegi főpásztorainkat jó egészséggel és hosszú élettel eddigi munkájukért, amellyel segítették a lelkeket a Feléd vezető úton!

Áldja meg az Úr imáinkat és a szeretetből fakadó szolgálatot!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…