1. április, 2021Csütörtöki imaestek 2021.04.01. Márton Áron hivatások távimaestje 22 órától bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Le kell győzni a bizalmatlanságot, mely ma az őszinte törekvéseknek is nagy akadálya. A nevelés pedig állandó vezérelvként tűzze maga elé, és következetes munkával gyökereztesse meg a felnövő nemzedék lelkében, hogy az igazmondás, igazságosság, udvariasság, a jóravaló együttműködés készsége és a testvéri szeretet mindig kötelező erény, és főképp az minden más nyelvű és hitű embertársunkkal szemben.
                                      – Márton Áron püspök

   A rózsafüzér titkok a Fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. Az imaszándékok erre az alkalomra a következők:

1. Áldd meg, Urunk, papjaidat, hogy megújított fogadalmukat tisztán, irántad való hűséggel és mély hittel éljék meg!
2. Hívj, Jézusunk, követésedre olyanokat, akik szívvel-lélekkel akarnak Téged és népedet szolgálni!
3. Áldd meg, Mennyei Atyánk, a világi hívőket, akik szőlődben segédkeznek irántad való szeretettel, rugalmassággal a kihívásokkal szemben! Erősítsd meg őket hitük töretlen gyakorlásában és megvallásában!
4. Töltsd el, Urunk,  a keresztényeket irántad való bizalommal, hogy szentáldozásaik által megerősödjenek és alkalmassá váljanak Jézus szolgáló szeretetének önzetlen megélésére!
5. Imaszándékainkra! Betegeinkért! A reményvesztettekért! Halottainkért!