4. március, 2021Csütörtöki imaestek 2021.03.04. Márton Áron – hivatások távimaestje 22 órától bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Az egyház nem helyezkedik eleve elutasító álláspontra sem a szellemi irányzatokkal, sem a történelmi helyzetekkel szemben, hanem a kinyilatkoztatott igazság fényénél leméri és megvizsgálja a szellemi irányzatok értékét is és a történelmi helyzetek természetét is.

Megmondja véleményét a nemzedékekkel együtt születő problémákról, az emberi intézményekről, az emberiség életébe beleszántó eszmékről; amint a Tanítóhivatal tekintélyével eligazító és irányt mutató véleményt mondott napjainkban is a keresztény nevelésről, a házasságról, a társadalmi kérdésről, a nemzetiszocializmusról, a demokráciáról, az alapvető emberi jogokról, az állami hatalom illetékességének határairól, az igazságos béke és a békés együttélés feltételeiről, az atomfegyverek használatának felelősségéről. Mutatta és mutatja az irányt minden helyzetben, nem azért, hogy szembeforduljon a történelemmel, vagy hogy éppen a haladás kerekét megkösse, hanem mindig azért, hogy az emberiséget Isten szándékainak felismerésében s ezzel a veszélyek kikerülésében és földi és örök boldogulásának helyes munkálásában segítse.

                                   – Márton Áron püspök

A rózsafüzér titkok a Dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. Az imaszándékok erre az alkalomra a következők:

1. Ébreszd fel, Urunk, a közömbösöket és mutatsd meg nekik, hogy hitük ápolása nem hiábavaló!
2. Add, Urunk, hogy a Benned hívők közössége befogadó, egymás és mások iránt szeretettel közeledő és törődő legyen!
3. Áldd meg, Istenünk, mindazokat és családjaikat, ahol Neked tetsző hivatásérzet van kialakulóban!
4. Áraszd, Mennyei Atyánk, bőséges kegyelmedet azokra, akik együtt, szeretetben, egyetértésben dolgoznak országod építésén!
5. Urunk, Neked tetsző imaszándékainkat hozzuk elődbe, áldásodat kérve! Adj gyógyulást betegeinknek!