Fogalmazd meg októberi imaszándékodat sms-ben, ennek a lapnak az alján bejegyzésben vagy e-mail-ben, hogy az Úr kegyelméből, együtt imádkozhassunk szándékainkra és együtt örvendjünk.

   Legyünk tehát abban a biztos meggyőződésben, mondja Szent Vazul, hogy Isten hasonlíthatatlanul jobban gondoskodik a mi javunkról, mintsem azt mi magunk tenni vagy óhajtani tudnók.
                                                  – Liguori Szent Alfonz

   Áldjon és őrizzen meg az Úr, legyen áldás és öröm munkádon! Hálát adunk Urunk, minden jótéteményedért amit az utóbbi időben megtapasztaltunk. Urunk, köszönjük ránk fordított áldásodat! A közös ima a Örvendetes rózsafüzérének 1-2-3. tizedei és az Úrangyala ima.

   Közbenjáróik a Magyarok Nagyasszonya, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király, Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Imre herceg, Boldog Batthyány Strattmann László, Boldog Scheffler János püspök, Boldog Bogdánffy Szilárd püspök, Boldog IV. Károly király és Boldog Salkaházi Sára. Imáinkért való közbenjárásra kérjük Isten szolgája Márton Áron püspök atyát is.

   Itt más személyek imaszándékát is beküldheted az ő kimondott kérésükre. Az Úr hallgassa meg kéréseinket, őrizze családjainkat, óvjon meg a járvá nyos megbetegedéstől, gyógyítsa meg betegeinket, vezesse cselekedeteinket, szabadítson meg függőségeinktől, oltalmazza szeretteinket és áldja meg munkánkat! Tudja a mi Mennyei Atyánk, hogy melyikünknek mire van szüksége. Köszönjük a bizalmat!

    Ha az imaszándékokat ennek a lapnak az aljára küldöd be bejegyzésnek, érvényes e-mail cím kötelező, a név állhat csupán kezdőbetűkből, vagy lehet csak keresztnév illetve becenév. Biztosítunk, hogy e-mail címed és neved nem válik publikussá.

   Erre napra tette a Szentatya a 2004-ben boldoggá avatott utolsó magyar király, IV. Károly liturgikus emléknapját. Külön mondanivalót hordoz, hogy Boldog Károly ünnepét nem a szenteknél szokásos módon halála, azaz égi születése napján üli meg az egyház, hanem házasságkötésének évfordulóján. A Pápa ezzel is Károly király példás házaséletére kívánja irányítani a hívők figyelmét: a házasság a szentté válás egyik kitüntetett útja.

   Boldoggá, és reményeink szerint majdan szentté, nem az Osztrák-Magyar Monarchia végzetszerűen tragikus sorsú uralkodóját avatja a pápa. Nem sikereit és kudarcait magasztalja föl az egyház, hanem Károly hitvalló személyiségét és hősies kegyelmi életét.

Forrás: www.katolikusokeloforuma.network.hu

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…