Nehogy a jó, amivel az isteni kegyelem bennünket mérhetetlen irgalmában érdemtelenül elárasztott, tunyaságod és restséged, valamint hanyagságod miatt megromoljék s megsemmisüljön.
                      – Szent István király

  A rózsafüzér titkok a Fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:

1. A Magyarok Nagyasszonya közbenjárására újítsd meg, Urunk, nemzetünket hitben, reményben, és a szeretet gyakorlásában!
2. Adj, Urunk, bölcsességet a pedagógusoknak, hogy jó megoldásokat találjanak a jelen helyzetben a felnövekvő nemzedék nevelésében és tanításában!
3. Adj, Urunk, erőt nemzetünk tagjainak, hogy mindenáron kitartsanak a jó mellett!
4. Adj, Urunk, békességet és egyetértést az egymás mellett élő nemzetek között!
5. Betegeinkkért! Istennek tetsző imaszándékainkra!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…