Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, minthogy a hit tettek híján meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük.
                                    – Szent István király

   A rózsafüzér titkok az Világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:

1. Áldd meg, Urunk, a Kárpát-medence papjait és szerzeteseit, hogy örömüket leljék akaratod teljesítésben!

2. Segítsd, Uram, a szentségi házasságban élőket, hogy irántad és egymás iránt hűségben, szeretetben Neked tetszően éljenek!

3. Áldd meg, Urunk, a szülőket, nevelőket, pedagógusokat, hogy szeretettel készítsék fel az életre a felnövekvő nemzedéket!

4. Add, Urunk, hogy a fiatalok felismerjék hivatásukat, amit Te szántél nekik és kövessék az útjukat! Az ujjonnan megválasztott világi vezetők munkájáért!

5. Neked tetsző imaszándékainkra! Beteg paptestvéreink gyógyulásáért!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…