A hit tehát, melyről beszélek, a következő: higgy erősen a minden­ható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszü­lött Fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, nehogy a jó, amivel az isteni kegyelem bennünket mérhetetlen irgalmában érdemtelenül elárasztott, tunyaságod és restséged, valamint hanyagságod miatt megromoljék s megsemmisüljön. Így hát, fiam, napról napra virágzó szorgalommal kell őrködnöd a szentegyházon, hogy inkább gyara­podjék, mintsem fogyatkozzék.
                                              – Szent István király

   A rózsafüzértitok a Dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. Az imaszándékok erre az alkalomra a következők:

1. Adj, Urunk, tisztaerkölcsű családokat, akik hittel és bizalommal elősegítik a keresztények közösséggé válását!
2. Áldd meg, Urunk, testi-lelki frissességgel és egészséggel családtagjainkat!
3. Űzd messze, Istenünk, a közömbösség és beletörődés szellemét családjainktól! Add, hogy fogékonyak legyünk a jóra és azt tettekkel is alátá­masszuk!
4. Adj békességet és szeretetet családjainkba!
5. Add, hogy a szülők és keresztszülők meg ne feledkezzenek gyermekeik iránt vállalt kötelezettségeikről! Imaszándékainkra!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…