Szeretettel várjuk imaszándékaitokat. Ma este Orbán Lászlóra emlékezünk, mennyei születésnapjának tizenkettedik évfordulója alkalmából, 22 órától. Megemlékezünk az ő áldozatáról és mélységes Mária-tiszteletéről. Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Orbán László kolozsvári egyetemi lelkész (1969-2008)

   “Nem vagyunk egyedül a világon. Ott van mellettünk Mennyei Atyánk nekünk pedig hasonlókká kell válnunk Hozzá. Megszoktuk az életünket egy bizonyos modon élni: gondolkozunk, érzünk, akarunk, cselekszünk. Az Istennel való találkozáshoz azonban kell egy bizonyos >>semmittevés<<. Az embernek először meg kell tanulni szemlélni. Isten nem a szokásos környezetében szólítja meg az embert.”

                                                                  – Orbán László egyetemi lelkész –

   “Ma este emlékezünk egy bizonyos estére. Lemenőben a nap. A vízszínen pompázik az örök nap. Egy ember szívében pedig újra felragyogott a remény. Azon az estén a szeretet Lelke lebegett a vizek felett. Ez ott  és akkor történt, másokkal történt. Egy pillanatra kitárult a paradicsom ajtaja. Ma este itt sokan vagyunk.

   Isten kézzelfogható ajándéka a mai nap, ez a jelen pillanat. Éppen ma, éppen most. A megtérni vágyó szívünk Orbán Lacira emlékezik. A multból, évek távlatából is sugárzik a fény: az embert menteni induló szeretet fénye. Milyen a ma estém? És milyen a jelen pillanatom?”

   “Evilági és földies és feszült és aggódó. Nem baj. De ezzel együtt a mennyország most van itt. Valahol most mennyország van. Mellette vagy benne élünk? Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ha megtérünk, ha szívünk megtelik fénnyel, ha Isten több számunkra mint kényelmünk, élvezeteink, biztonságunk, ragaszkodásaink, ha megváltoztatjuk nézőpontunkat és meglátjuk a mában, a ma estében, a jelen pillanatban Istent, kitárul a menny ajtaja. Látni fogjuk Őt úgy, amint van. Meg ma vele leszünk a paradicsomban.”

                                                                – Szénégető István atya elmélkedése –

Comments

Még senki sem szólt hozzá.

Név:
E-mail:
Honlap:
Hozzászólás:
 Add your comment 
Keresés a honlapon…
Olvass tovább…