,,Íme Te az igazságot szereted”, aki pedig megcselekszi ezt, ,,a világosságra megy”.

Szent Ágoston

A rózsafüzér titkok a Világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:

1. Hálát adunk, Urunk, nemzetünk tagjaiért, akik hitvalló életükkel tesznek tanúságot Krisztus Istensége mellett!
2. Adj, Urunk, erőt és bátorságot a Kárpát-medencében élő népeknek a hiteles, keresztény élethez!
3. Ébressz, Istenünk, új reményt az elcsüggedtekben!
4. Jutalmazd meg, Mennyei Atyánk, a Te színedlátásával múltunk névtelen szentjeit!
5. Imaszándékainkra!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…