Az imádságban is arra kérjük Istent, hogy legyen meg az ő akarata mibennünk. Méltán tanultuk tehát, hogy nem szabad követnünk saját akaratunkat.
                     – Szent Benedek

   A rózsafüzér titkok az Örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:

1. Hálát adunk, Urunk, az ujjonnan felszentelt paptestvéreinkért! Adj nekik bizalmat Benned és önmagukban, hogy sziklaszilárd hittel helyt tudjanak állni, mint a Te szőlőmunkásaid!
2. Áldd meg, Urunk, az áthelyezett paptestvéreinket, halmozd el [ket kegyelmeddel, hogy megújult erővel fogjanak hozzá új feladataikhoz!
3. Áldd meg, Urunk, a tanárokat és tanítókat, hogy munkájukra figyeljenek oda és készüljenek fel, a körülményektől függetlenül, annak gyümölcsöző elvégzésére!
4. Gyógyítsd meg, Urunk, betegeinket minden testi-lelki bajból!
5. Imaszándékainkra. Imádkozzunk a Te nyájadból elszéledtekért, lemorzsolódottakért, hogy térítsd vissza őket Egyházadba!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…