Ma este, 2020.06.13-án este 22 órától, szabad imában fogalmazzuk meg júniusi imaszándékainkat! Tartsatok velünk az imában! Várjuk a megfogalmazott imaszándékokat!

   Kérjük Páduai Szent Antal, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király, Szent Imre herceg, Árpádház-i Szent Erzsébet, Boldog Batthyány-Strattman László, Boldog Scheffler János püspök atya, Boldog Bogdánffy Szilárd püspök atya, Boldog IV. Károly, Boldog Salkaházi Sára, Isten szolgája Márton Áron püspök közbenjárását életünkre, különösen a mostani válságos időszakban is megtapasztalhassuk Isten kegyelmét, elnyerjük irgalmasságát és megértsük az Ő üzenetét.

   Ha alamizsnát adsz a rászorulónak, ne légy nagyra vele: csak igazságosan cselekedtél.
                               – Páduai Szent Antal

1. Add, Uram, hogy ne csak névleg legyünk keresztények, hanem életünk mindennapjaiban is!
2. Hálát adunk, Urunk, hogy megszenteled jelenléteddel családi életünk!
3. Add, Uram, hogy az általad rendelt házasság szentsége kösse össze és tartsa együttmindhalálig a házastársakat!
4. Add, Uram, hogy példád és tanításod követésében nevelődjenek gyermekeink!
5. Beérkezett imaszándékainkra.

   Urunk, erősíts meg, hogy akaratodat készségesen elfogadjuk! A Fájdalmas rózsafüzér tizedeit imádkozzuk imaszándékainkra. Szerettel várunk mindenkit az imára!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…