A jövő század arculatát az az irányzat fogja alakítani, amely magas erkölcsi igényekkel jön, a hamissággal az igazságot állítja szembe, a gyűlöletet szeretettel igyekszik legyőzni, és a bosszúálló szándékra nagylelkűséggel válaszol.
                                             – Márton Áron püspök

   A rózsafüzér titkok az Örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:

1. Növeld, Urunk, nemzetünk tagjai között, a Beléd vetett bizalmat és a becsületes élethez való ragaszkodást!
2. Adj belátást, Istenünk, a világon szétszóródott magyaroknak, hogy hivatásukat leginkább szülőföldükön érdemes megélni, ott ahová őket rendelted!
3. Adj, Urunk, békességet és igazságos lelkületet az egymás mellett élő népeknek! Add, hogy kölcsönösen tiszteljék egymás hagyományait!
4. Szüntesd meg, Mennyei Atyánk, a népek közötti gyűlöletet, hogy az emberek hivatásukat félelem nélkül gyakorolhassák! Add, hogy felismerjük és kijavítsuk saját hibáinkat és ezekért ne másokat hibáztassunk!
5. Áldd meg, Urunk, Neked tetsző imaszándékainkat!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…