Most tehát nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Istennek házanépe. Benne épültök egybe ti is a Lélek által Isten hajlékává. Benne, a belé vetett hit által járulhatunk bátran és teljes bizalommal Isten elé.
                                        – Szent Pál apostol –

 A rózsafüzér titkok a Dicsőséges  rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:

1. Hálát adunk, Urunk, a jó időért, egészségért, nemzetünk minden tagjáért, a keresztény családokért!

2.  Áldd meg, Istenünk, az állami vezetőket, püspökeinket, papjainkat, lelkipásztorainkat! Küldd el Szentlelkedet, hogy jótanácsait megértve, bölcs döntéseket hozzanak a jelen válságos időszakában!

3.  Mennyei Atyánk, akaratod szerint, add meg betegeinknek a gyógyulás ajándékát!

4. Újítsd meg, Jézusunk, reményünket! Adj erőt az új élethelyzetekben, hogy az újrainduló közösségi élet a szeretet törvényein alapulva Neked tetszően alakuljon!

5. Mindenható Istenünk, a pápa mai imaszándékával egyesülve, más vallásos felekezettel együtt, bűnbánatot tartva, kérünk, add meg nekünk a járványból való gyógyulás kegyelmét! Áldd meg, kérünk, Neked tetsző egyéni imaszándékainkat is!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…