Ma este, 2020.03.25-én este 22 órától, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, szabad imában fogalmazzuk meg márciusi imaszándékainkat! Tartsatok velünk az imában! Várjuk a megfogalmazott imaszándékokat!

   Kérjük Gyümölcsoltó Boldogasszony, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király, Szent Imre herceg, Árpádház-i Szent Erzsébet, Boldog Batthyány-Strattman László, Boldog Scheffler János püspök atya, Boldog Bogdánffy Szilárd püspök atya, Boldog IV. Károly, Boldog Salkaházi Sára, Isten szolgája Márton Áron püspök közbenjárását életünkre, különösen a mostani válságos időszakban is megtapasztalhassuk Isten kegyelmét és megértsük az Ő üzenetét és megtapasztaljuk irgalmasságát.

   Több irgalommal vagy mégis az olyan iránt, akinek majd megkegyelmezel, és bőségesebben kegyelmezel annak, aki iránt már irgalommal voltál, hiszen máskülönben csupán süket füleknek hirdetné ég és föld a dicséretedet.
Szent Ágoston

1. Istenünk tarts meg minket testi-lelki egészségben! Óvd meg családjainkat minden bajtól, szükséget szenvedő embertársainknak pedig adj vigasztalást, beteg testvéreinknek fájdalmaik enyhülését!
2. Jézusunk, add, hogy ne válljunk cselekvés-képtelenekké! Add meg nekünk, Urunk, annak kegyelmét, hogy a félelem elkerüljön bennünket! Gyermekeinknek adj jövőt, nekünk pedig reményt és az általad irányított jövőbe vetett hitet!
3. Az egészségügyben dolgozóknak, a rendfenntartó erőknek, a gyári munkásoknak, a mezőgazdaságban tevékenykedőknek adj kitartást munkájukban, hogy legyen meg a mindennapi kenyér családjaink asztalán!
4. Add, Istenünk, hogy papjaink minden nap hangolódjanak rá a vigasztaló Szentlélek jelenlétére és tartsanak ki a Te Igéd hirdetésében!
5. Beérkezett imaszándékainkra.

Urunk, erősíts meg, hogy akaratodat készségesen elfogadjuk! Az Örvendetes rózsafüzér tizedeit imádkozzuk imaszándékainkra. Szerettel várunk mindenkit az imára!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…