Adj hálát az Istennek, hogy eredménnyel dolgozhatsz, mert van ám, aki támogatásra szorul.
                              – Nazianzi Szent Gergely

A rózsafüzér titkok a Dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:

1. Add, Urunk, hogy a családi eggyüttlétek erősítsék meg a családtagok közti szeretetkapcsolatokat és mélyítsd el a Benned való bizalmunkat!

2. Add, Urunk, hogy a jelen megpróbáltatások a Te akaratod szerint erősítsék hitünket! Óvj meg minden keresztényt a kétségbeeséstől!

3. Szent József közbenjárására, áldd meg, Urunk, a családapákat kitartással, Isten akaratának felismerésével és teljesítésével, Hozzád és családjukhoz való hűséggel!

4. Óvd meg, Urunk, az emberiséget a járványos betegságektől! Gyógyítsd ki, akaratod szerint, a fertőzötteket, különösen a hitetlenség miatt megingottakat!

5. Imaszándékainkra!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…