„Amikor a magyarok meghallották, hogy Géza király meghalt, egész sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt választották az ország kormányzására. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy föl van ruházva a tökéletes virtusokkal, hite szerint katolikus, kiváltképpen kegyes, bőkezű adakozó, szeretettel teljes.”
Szent László megválasztása – Gesta Hungarorum –

   A rózsafüzér titkok az Örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. Az imaszándékok erre az alkalomra a következők:

1. Add, Urunk, hogy püspökeink, papjaink, lelkipásztoraink és szerzeteseink, Szent László király bölcsességével vezessék hívő népedet!
2. Áldd meg, Urunk, áldozatos munkánkat, add meg mindennapi kenyerünket, amint segítetted Szent László királyt hősi küzdelmeiben!
3. Add meg, Urunk, hogy férfi híveink Szent László királyban lássák meg az erős hitű, Istenben bízó, családját védelmező ember eszményképét!
4. Add meg, Urunk nemzetünk ifjúságának, hogy Szent László útján járjanak: testükben tiszták, lelkükben fényesek, szívükben bátrak legyenek!
5. Add Urunk, hogy testben-lélekben szenvedő testvéreink csodatévő Szent László királyunk közbenjárására gyógyulást nyerjenek!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…