Isten fiatal. Övé a jövő. Ő nemcsak a múlt, a hagyományok, a valamikori nagyságok tudója vagy féltékeny vigyázója, hanem az újnak, a fiatalnak, a holnapnak az előhívója egyénekben és népekben, akik nem adják föl magukat. Ezért nincs helye a csüggedésnek.
                                              – Mindszenty József bíboros –

   A rózsafüzér titkok a Fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. Az imaszándékok erre az alkalomra a következők:

1. Add, Urunk, hogy a Magyarok Nagyasszonyának oltalmába vetett remény, valamint Márton Áron püspök és Mindszetny József  bíboros tanításai határozzák meg öntudatunkat!
2. Add, Urunk, hogy mindazokat a hagyományokat és értékeket, amelyeket szüleinktől kaptunk bátran hagyjuk gyermekeinkre és unokáinkra!
3. Áldd meg, Urunk, a magyar családokat, hogy a gyermekáldást kérjék, és elfogadják a gyermekeket, nemzetünk jövöjének zálogait!
4. Add, Urunk, hogy társadalmi kötelezettségeink felvállalása és betartása járuljon hozzá családjaink, közösségeink és Nemzetünk felvirágzásához!
5. Hallgasd meg, Urunk, neked tetsző imaszándékainkat, melyeket alázattal hozunk elődbe!