Igazán békességszerzők azok, akik a mi Urunk Jézus Krisztus szerelméért e világ minden szenvedése közepett is megõrzik lelküknek és testüknek békéjét.

                                          – Assisi Szent Ferenc

A rózsafüzér titkok a Fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:

1. Áldd meg, Urunk, nemzetünk tagjait türelemmel, hogy egymásra figyelve erősítsük közösségeinkben a békés összetartást és a Hozzád való hűséget!
2. Halmozd el, Urunk, áldásoddal a keresztény, magyar édesapákat és édesanyákat, hogy ígéretükhöz híven örömmel fogadják és neveljék ajándékaidat, a gyermekeket!
3. Add, Urunk, hogy Szentlelked irányításait felfogjuk és aszerint cselekedjünk!
4. Add, Urunk, hogy nemzetünk értékeit: anyanyelvünket, hagyományainkat, egyéb örökségeinket el ne tékozoljuk, hanem Neked tetszően és mások javára felhasználjuk! Add, hogy tiszteletben tartsuk más nemzetek értékeit is!
5. Neked tetsző imaszándékainkra!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…