Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tetteimből pedig a krisztusi szeretet sugározzak reá.
                                    – XXIII. János pápa

 

   Ma este, 2019.10.10-én este 22 órától szabad imában fogalmazzuk meg szeptemberi imaszándékainkat! Tartsatok velünk az imában! Várjuk a megfogalmazott imaszándékokat!

   Kérjük Szűz Mária égi édesanyánk, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király, Szent Imre herceg, Árpádház-i Szent Erzsébet, Boldog Batthyány-Strattman László, Boldog Scheffler János püspök atya, Boldog Bogdánffy Szilárd püspök atya, Boldog IV. Károly, Boldog Salkaházi Sára, Isten szolgája Márton Áron püspök közbenjárását életünkre, különösen a közelgő pápalátogatás alkalmára, hogy megtapasztalhassuk Isten túláradó kegyelmét és megértsük az Ő üzenetét, melyet az ő szolgája és földi helytartója által közvetít számunkra.

   Urunk, erősíts meg, hogy akaratodat készségesen elfogadjuk! A Fájdalmas rózsafüzér tizedeit imádkozzuk imaszándékainkra. Szerettel várunk mindenkit az imára!

A rózsafüzér titkok a Fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:

1. Áldd meg, Urunk, a magyar keresztény családokat, hogy óhajtsák és szeressék a gyermekeket!
2. Add, Urunk, hogy nemzetünk családjai neked tetsző módon, irgalommal oldják meg konfliktushelyzeteiket!
3. Add. Istenünk, hogy észrevegyük a környezetünkben élő, szükséget szenvedő családokat, hogy segíteni tudjunk rajtuk!
4. Add, Urunk, hogy a Kárpát-medence magyar keresztény családjai jól képzett pedagógusokra találjanak gyermekeik neveléséhez!
5. Imaszándékainkra!