Ha minden angyal, a világ minden lángelméje tanulmányozta volna, mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben, miféle szenvedés, kísértés vagy fájdalmas veszteség, nem találhattak volna hozzád illőbbet, mint azt, ami ért.

                                                                  – Szalézi Szent Ferenc

A rózsafüzér titkok az Örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:

1. Adj, Urunk, tiszta és őszinte párkapcsolatokakat, akik neked tetszően tervezik és készülnek a szentségi házasságra!

2. Áldd meg, Urunk a jegyespárokat, hogy társadalmi köteleségeikkel is tudjanak foglalkozni!

3. Add, Urunk, hogy az ifjúság megtalálja a tehetségének megfelelő pályát!

4. Áldd meg, Urunk, a továbbtanuló ifjúságot erős akarattal, hogy elhatározásuknak megfelelően új erővel és lendülettel fogjanak hozzá az előttük álló tanévhez!

5. Áldd meg, Urunk, a névszerint beküldött jegyespárokat, házasokat! Áldd, meg Urunk, imaszándékainkat!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…