Ma este, 2019.08.29-én este 22 órától szabad imában fogalmazzuk meg augusztusi imaszándékainkat! Tartsatok velünk az imában! Várjuk a megfogalmazott imaszándékokat!

   Kérjük Szűz Mária égi édesanyánk, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király, Szent Imre herceg, Árpádház-i Szent Erzsébet, Boldog Batthyány-Strattman László, Boldog Scheffler János püspök atya, Boldog Bogdánffy Szilárd püspök atya, Boldog IV. Károly, Boldog Salkaházi Sára, Isten szolgája Márton Áron püspök közbenjárását életünkre, különösen a közelgő pápalátogatás alkalmára, hogy megtapasztalhassuk Isten túláradó kegyelmét és megértsük az Ő üzenetét, melyet az ő szolgája és földi helytartója által közvetít számunkra.

   Uram, Jézus, járj előttem, ha lankadok, állj mögöttem, Pajzsomként lebegj fölöttem, jobbról, balról segíts engem.
                       – Szent Patrik

   Urunk, erősíts meg, hogy akaratodat készségesen elfogadjuk! Az Örvendetes rózsafüzér tizedeit imádkozzuk imaszándékainkra. Szerettel várunk mindenkit az imára!

1. Áldd meg, Urunk, a Kárpát-medencében élő keresztény magyar családokat békességgel, szeretettel, egyetértéssel és egészséges gyerekekkel!
2. Add, Urunk, hogy az ifjúság törekedjen személyéhez illő hivatást választani! Add, hogy ne az anyagi gyarapodás vágya vezérelje választásukat!
3. Add, Urunk, hogy a párválasztás előtt álló fiatalok Téged is megkérdezzenek, amikor a választott jövendőbelijük mellett döntenek!
4. Hálát adunk, Istenünk, hogy a magyar nemzetbe rendeltél bennünket! Add, hogy hűségesek legyünk a Te elképzeléseidhez és így Neked tetszően szolgáljunk saját nemzetünkben!
5. Áldd meg, Urunk, Neked tetsző imaszándékainkat!