> 2016.08.09. Orbán László atya mennyei születésnapját üljük – augusztusi imaszándékok távimaestje 22 órától - Imalánc.ro
 

   Isten, te foglalatja minden jónak, magasztosnak, tökéletesnek, befejezettnek, töltsd meg szívemet és lelkemet a Te Lelkeddel. Erősíts meg engem mennyei hatalmaddal, hogy földi gyarlóságaimon erőt véve; elmémet hozzád fölemelhessem.

Úrfelmutatás - 2008. augusztus 7-én naplementekor, a Duna-deltában, a Fekete-tenger partján.

   Tisztítsd meg érzékeimet minden hozzám tapadó földi salaktól, s világosságoddal töltsd be emberi természetemet, hogy ez a Te műved hozzád méltó lehessen. Önts bizalmat lelkembe, s ne engedd meg, hogy a te végzéseidet bírálgassam, vagy éppen kételkedhessem a te mindenhatóságod, mindentudásod és véghetetlen irgalmasságodban. Add végre a te legjobb áldásodat minden hozzátartozóimra s barátimra, hogy egykoron mindnyájan együtt Téged dicsőíthessünk és magasztaljunk mindörökké Amen.                                                                                                                             – gróf. Széchenyi István –

   A rózsafüzér titkok a Dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:

1. Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink, megtalálják akit nekik rendeltél! Áldd meg Urunk a jegyespárokat és a házasulandókat!
2. Áldd meg Urunk a családokat, hogy áldozatos munkájuk meghozza asztalukra a mindennapi kenyeret! Adj békét és egyetértést minden családba!
3. Add Urunk, hogy az ifjúság értékesen használja fel az időt! Részt vállaljon otthon, a nagyszülőknél, valamint a nyári táborokban a fizikai munkából is!
4. Áldd meg Urunk gyermekeinket, hogy erényes és erdköcsös életet éljenek! Fordítsd feléjük irgalmas szívedet, vezesd újra és újra magadhoz őket!
5. Mély alázattal visszük elődbe, Urunk, személyes imakéréseinket! Áldd meg, Urunk, a Zernyest-i Szász Csilla szívműtétjét, annak lehetőségét és körülményeit!

   Ma, 2016. augusztus 9-én, 18 órától, szentmise lesz Orbán László atya emlékére a kolozsvári Szent Péter és Pál templomban. Majd ezt követően kimegyünk a Házsongárdi temetóbe Laci atya sírjához. Mindenkit szeretettel várunk.

   Fogalmazd meg augusztusi imaszándékodat sms-ben, vagy ennek a lapnak az alján bejegyzésben vagy e-mail-ben, hogy az Úr kegyelméből, együtt imádkozhassunk szándékainkra. Áldjon és őrizzen meg az Úr, legyen áldás és öröm munkánkon! Hálát adunk Urunk, minden jótéteményedért, amit az utóbbi időben megtapasztaltunk. Urunk, köszönjük ránk fordított áldásodat! A közös ima a Dicsőséges rózsafüzér.

   Közbenjáróik a Magyarok Nagyasszonya, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király, Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Imre herceg, Boldog Batthyány Strattmann László, Boldog Scheffler János püspök, Boldog Bogdánffy Szilárd püspök, Boldog IV. Károly király és Boldog Salkaházi Sára. Imáinkért való közbenjárásra kérjük Isten szolgája Márton Áron püspök atyát is.

   Itt más személyek imaszándékát is beküldheted az ő kimondott kérésükre. Az Úr hallgassa meg kéréseinket, őrizze családjainkat, vezesse cselekedeteinket, szabadítson meg függőségeinktől, oltalmazza szeretteinket és áldja meg munkánkat! Tudja a mi Mennyei Atyánk, hogy melyikünknek mire van szüksége. Köszönjük a bizalmat!

   Ha az imaszándékokat ennek a lapnak az aljára küldöd be bejegyzésnek, érvényes e-mail cím kötelező, a név állhat csupán kezdőbetűkből, vagy lehet csak keresztnév illetve becenév. Biztosítunk, hogy e-mail címed és neved nem válik publikussá.