> 2016.03.24. Orbán László – ifjúsági távimaest 22 órától és márciusi imaszándékok imaestje. - Imalánc.ro
 

   Isten egyesíti az egymást szerető férfi és nő szívét, egyesíti őket felbonthatatlan egységben. Ez azt jelenti, hogy a házasélet célja nemcsak az, hogy mindig együtt éljenek, hanem hogy mindig szeressék egymást. Jézus így állítja helyre az eredeti és eredetet adó rendet.
                                                         – Ferenc pápa –

Isten egyesíti az egymást szerető férfi és nő szívét, egyesíti őket felbonthatatlan egységben.

   A rózsafüzér titkok a Fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. Az imaszándékok erre az alkalomra a következők:

1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják azt, akit nekik rendeltél!
2.Adj Urunk tettrekészséget és munkabírást korunk ifjú nemzedékének, hogy tenni akarásával megalapozhassa jövőjét!
3.Áldd meg Urunk a párkapcsolatokat ifjuságunk körében és tartsd meg őket egészségben, tisztaságban és erkölcsösségben!
4.Vezess Urunk minket szülőket, hogy gyermekeink nevelésében jó példával járjunk elöl, hogy cselekedeteinkkel senkit meg ne botránkoztassunk!
5.Hallgasd meg és áldd meg elődbe hozott kéréseinket! Legyen meg a Te akaratod a mi életünkben!

   Fogalmazd meg márciusi imaszándékodat sms-ben, vagy ennek a lapnak az alján bejegyzésben vagy e-mail-ben, hogy az Úr kegyelméből, együtt imádkozhassunk szándékainkra és együtt örvendjünk.

   Áldjon és őrizzen meg az Úr, legyen áldás és öröm munkádon! Hálát adunk Urunk, minden jótéteményedért amit az utóbbi időben megtapasztaltunk. Urunk, köszönjük ránk fordított áldásodat! A közös ima a Fájdalmas rózsafüzér.

   Közbenjáróik a Magyarok Nagyasszonya, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király, Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Imre herceg, Boldog Batthyány Strattmann László, Boldog Scheffler János püspök, Boldog Bogdánffy Szilárd püspök, Boldog IV. Károly király és Boldog Salkaházi Sára. Imáinkért való közbenjárásra kérjük Isten szolgája Márton Áron püspök atyát is.

   Itt más személyek imaszándékát is beküldheted az ő kimondott kérésükre. Az Úr hallgassa meg kéréseinket, őrizze családjainkat, vezesse cselekedeteinket, szabadítson meg függőségeinktől, oltalmazza szeretteinket és áldja meg munkánkat! Tudja a mi Mennyei Atyánk, hogy melyikünknek mire van szüksége. Köszönjük a bizalmat!

   Ha az imaszándékokat ennek a lapnak az aljára küldöd be bejegyzésnek, érvényes e-mail cím kötelező, a név állhat csupán kezdőbetűkből, vagy lehet csak keresztnév illetve becenév. Biztosítunk, hogy e-mail címed és neved nem válik publikussá.