Nos, szent testvéreim, akiknek mennyei hivatás jutott osztályrészül, nézzétek hitvallásunk követét és főpapját, Jézust: milyen hűséget tanúsított az iránt, aki őt küldte, akárcsak Mózes Isten egész házában. De ő Mózesnél annyival nagyobb dicsőségre volt méltó, amennyivel nagyobb tiszteletet érdemel a ház építője, mint a ház.
                                            — Pál apostol zsidókhoz írt levele 3,1-3 —

Márton Áron püspökatya bérmakörúton.

   A rózsafüzér titkok a Fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. Az imaszándékok erre az alkalomra a következők:

1. Add Urunk, hogy soha ne térjünk le a helyes Útról a te Országod hirdetésében és soha ne fáradjunk el a Te Országodról való tanúságtételben!
2. Add Urunk, hogy megszűnjön a Világban a hit és vallási hovatartozás miatt létrejött üldöztetés, lenézés vagy hátrányos megkülönböztetés!
3. Add Urunk, hogy állandóan megújuljunk hitünkben és az irántad való szeretetben, szeressük templomainkat, az imádság házát!
4. Áldd meg Urunk tanárainkat, tanítóinkat, nevelőinket és jótevőinket, adj nekik hivatásuk szerint gyümölcsöző, hosszú életet!
5. Hallgasd meg Urunk imádkozó testvéreink imaszándékait és add meg azok beteljesedését, a Te akaratod szerint!

   Fogalmazd meg áprilisi imaszándékodat sms-ben, ennek a lapnak az alján bejegyzésben vagy e-mail-ben, hogy az Úr kegyelméből, együtt imádkozhassunk szándékainkra és együtt örvendjünk. Áldjon és őrizzen meg az Úr, legyen áldás és öröm munkádon! Hálát adunk Urunk, minden jótéteményedért amit az utóbbi időben megtapasztaltunk. Urunk, köszönjük ránk fordított áldásodat!

   Közbenjáróik a Magyarok Nagyasszonya, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király, Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Imre herceg, Boldog Batthyány Strattmann László, Boldog Scheffler János püspök, Boldog Bogdánffy Szilárd püspök, Boldog IV. Károly király és Boldog Salkaházi Sára. Imáinkért való közbenjárásra kérjük Isten szolgája Márton Áron püspök atyát is.

   Itt más személyek imaszándékát is beküldheted az ő kimondott kérésükre. Az Úr hallgassa meg kéréseinket, őrizze családjainkat, vezesse cselekedeteinket, szabadítson meg függőségeinktől, oltalmazza szeretteinket és áldja meg munkánkat! Tudja a mi Mennyei Atyánk, hogy melyikünknek mire van szüksége. Köszönjük a bizalmat!

   Ha az imaszándékokat ennek a lapnak az aljára küldöd be bejegyzésnek, érvényes e-mail cím kötelező, a név állhat csupán kezdőbetűkből, vagy lehet csak keresztnév illetve becenév. Biztosítunk, hogy e-mail címed és neved nem válik publikussá.

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…