„Isteni parancs, hogy gyermekeinket szent hitükre megtanítsuk, vallásunk erkölcseire szoktassuk s az ősöktől átvett hagyományok szellemében és tiszteletében neveljük.”
                                                                            — Márton Áron püspök —

Márton Áron püspök atya bérmakörúton - Fotó: szigoruanellenorzott.com/marton-aron-1896/

   A rózsafüzér titkok az Örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. Az imaszándékok erre az alkalomra a következők:

1. Adj Urunk munkabírást papjainknak, lelkipásztorainknak és szerzeteseinknek, hogy ne lankadjanak az Általad megáldott és megszentelt munkában!
2. Áldd meg Urunk Ferenc pápánkat, György érsekünket, József püspökünket, főespereseinket és papjainkat jó egészséggel ebben az Új Évben!
3. Virágoztasd fel Urunk a hitet, a reményt és a szeretetet a Kárpátmedencében, hogy benned bízva és remélve tervezzük meg jövőnket!
4. Áldd meg Urunk a családokat és a családos hivatásra készülő fiatalokat, oltalmazza őket a mi Égi Édesanyánk a Magyarok Nagyasszonya, a Csíksomlyói Szűzanya!
5. Hallgasd meg Urunk saját kéréseinket, melyeket alázattal viszünk elődbe!

   Fogalmazd meg újévi imaszándékodat vagy jókívánságaidat sms-ben, ennek a lapnak az alján bejegyzésben vagy e-mail-ben, hogy az Úr kegyelméből, együtt imádkozhassunk szándékainkra és együtt örvendjünk. Áldjon és őrizzen meg az Úr, legyen áldás és öröm munkádon! Hálát adunk Urunk, minden jótéteményedért, amit az idén megtapasztaltunk. Urunk, köszönjük ránk fordított áldásodat!

   Közbenjáróink a Magyarok Nagyasszonya, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király, Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Imre herceg, Boldog Batthyány Strattmann László, Boldog Scheffler János püspök, Boldog Bogdánffy Szilárd püspök, Boldog IV. Károly király és Boldog Salkaházi Sára. Imáinkért való közbenjárásra kérjük Isten szolgája Márton Áron püspök atyát is.

   Itt más személyek imaszándékát is beküldheted az ő kimondott kérésükre. Az Úr hallgassa meg kéréseinket, őrizze családjainkat, vezesse cselekedeteinket, szabadítson meg függőségeinktől, oltalmazza szeretteinket és áldja meg munkánkat! Tudja a mi Mennyei Atyánk, hogy melyikünknek mire van szüksége. Köszönjük a bizalmat!

   Az imaszándékokat beküldheted ennek a lapnak az aljára bejegyzésnek. Itt a lap alján az érvényes e-mail cím kötelező, a név állhat csupán kezdőbetűkből, vagy lehet csak keresztnév illetve becenév. Biztosítunk, hogy e-mail címed és neved nem válik publikussá.

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…