> 1Úton lelki zarándoklat 2022. – Nagyboldogasszony Kilenced – Negyedik nap - Imalánc.ro
 
9. augusztus, 2022Csütörtöki imaestek 1Úton lelki zarándoklat 2022. – Nagyboldogasszony Kilenced – Negyedik nap bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Kedves testvéreim! Nagyboldogasszony kilencedet tartunk az idei Kárpát-medencei 1Úton zarándoklat lelki résztvevőinek megerősítésére 9 napon keresztül.

   

   Minden napra röviden imádkozunk, szabadon egy megadott szentírási rész alapján, valamint a Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség imák által: Hazánk, Népünk és saját hitünk megújulásáért. Ezután pár perc erejéig lélekben elzarándokolunk egy-egy Kárpát-medencei Mária-kegyhelyre (rákeresünk a világhálón és olvasunk róla). Ha be szeretnétek kapcsolódni ebbe a távzarándoklatba kérjük visszajelzéseteket, hogy a napi imát megkaphassátok sms-be. A kilenced az imalanc.ro honlapon követhető. Bekapcsolódásotokat szeretettel várjuk! Áldjon meg benneteket az Úr!

4. Nap
Második Törvénykönyv 7, 9–14

   Ismerd hát föl, hogy az Úr, a te Istened az igaz Isten, a hűséges Isten, aki szövetségét és szeretetét az ezredik nemzedékig megőrzi azok iránt, akik szeretik és megtartják parancsait, azt ellenben, aki gyűlöli, személy szerint bünteti; nem késlekedik, elpusztítja azt, aki gyűlöli, személy szerint megbünteti.

   Ezért tartsd meg a parancsokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket ma szabok neked, hogy kövesd őket. Ha meghallgatjátok ezeket a parancsokat, és teljesítitek és követitek őket, akkor az Úr, a te Istened megtartja szövetségét és szeretetét, amire esküdött atyáidnak.

   Szeretni fog, megáld és megsokasít. Megáldja méhed gyümölcsét, földed termését, gabonádat, borodat, olajodat, tehened borját, nyájad szaporulatát azon a földön, amelyre megesküdött atyáidnak, hogy neked adja. Minden más nép előtt áldott leszel.

Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

A negyedik nap Mária-kegyhelye – Máriapócs

Az Istenszülő máriapócsi könnyező ikon

   Az északkelet-magyarországi Pócs község görög katolikus fatemplomában, 1696. november 4-én, az ikonosztázion Istenszülő-ikonja könnyezni kezdett. A csoda híre hamar elterjedt, a környéken állomásozó császári katonaságnak köszönhetően Bécsbe is eljutott. A könnyezés december 8-ig tartott, az eseményeket még ebben az évben, az egri római katolikus püspök megbízottjai vizsgálták ki.

   A következő év folyamán a képet I. Lipót császár feleségének óhajára Bécsbe szállították, ahová 1697. július 4-én érkezett meg. A könnyező ikont óriási pompával fogadták, végleges elhelyezést a Szent István Dóm főoltárán, a tabernákulum fölött kapott. Tiszteletét az egész Birodalomban ismertté tette, hogy 1697. szeptember 11-én, Savoyai Jenő, Zentánál a túlerőben lévő törökök fölött győzelmet aratott, amelyet a kortársak egyértelműen a Pócsi Istenszülő közbenjárásnak tulajdonítottak.

   A pócsi kegykép kultusza hamarosan összekapcsolódott a mikolai könnyező ikonéval: Pázmány Péter Imádságos könyvét 1701-ben olyan metszettel díszítették, amelyen a Szent Korona alatt a két, ovális pajzsra helyezett kegykép jelenik meg, mint Magyarország és Erdély hathatós védelmezője.

   Pócsra csak 1707- ben került vissza az eredeti ikon egyik másolata, amely 1715. augusztus 1-jén szintén könnyezett. A csodát újra az egri püspök hitelesítette. Ez utóbbi kultuszának emléke a Kerelőszentpálról a marosvásárhelyi Egyházi Gyűjteménybe helyezett fogadalmi kép, amelyet a Máriapócshoz közeli birtokán, Nyírbaktán élő gróf Károlyi Klára, gróf Haller Gábor özvegye készíttetett az ikon alatt olvasható hosszú magyar felirat szerint annak emlékére, hogy a kerelőszentpáli templomot visszavette a protestánsoktól (1740).

   A Bécsben őrzött pócsi képről készült viszont az a nagyon magas művészi színvonalat képviselő másolat, amely a marosillyei plébániatemplom főoltárát díszíti. A templom 1749 ben lett újra katolikus. A főoltár felett egykor olvasható felirat szerint a Bécsben őrzött pócsi kegykép másolatát Bornemissza József és János helyezték el itt fogadalomból annak emlékére, hogy 1805. július 3-án Marosillyére örök birtokjogot nyertek az Udvartól.

   A XIX. század második feléből származhat a sepsiköröspataki plébániatemplom oldalkápolnájában található másolat, amelyet a helyi hagyomány szerint, a kegyúr, gróf Kálnoky család valamelyik nőtagja adományozott a templomnak. A XX. század elejéről származhat az a Szamosújváron előkerült nyomat, amely a máriapócsi kegykép XIX. század végi állapotát mutatja.

Forrás: hrmuzeum.ro

Megemlékezés.

   Ma, 2022 augusztus 9-én van Orbán László egyetemi lelkész égi születésnapjának 14. évfordulója. Megemlékezünk az ő áldozatáról és mélységes Mária-tiszteletéről minden hónap 4. csütörtökén 22 órától a róla elnevezett ifjúsági imacsoportban.

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…