9. június, 2019Igehirdetések No comments

   Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.

   Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”

                                           János Evangéliuma 20, 19-23

   Pünkösdkor az Egyház születésnapját ünnepeljük. Ezen a napon áradt ki a Szentlélek az utolsó vacsora termében összegyűlt tanítványokra, és az Egyház édesanyjára, Máriára.

   Jánosnál húsvéttal egybeszövődik a Pünkösd. Számára a Feltámadott első ajándéka a Szenlélek, aki arra képesíti az apostolokat, hogy bűnöket bocsássanak meg, illetve kiközösítsék azokat, akik veszélyeztetik az Egyház egységét.

   Ha a Szentlélek működését vesszük figyelembe, akkor azt mondhatjuk róla, hogy hasonlít Isten igéjéhez, amely minden áthat. Szent Pál a zsidókhoz írt levelében a következőképpen jellemezte Isten igéjét: „Az Isten szava ugyanis eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit” (Zsid 4, 12).

   Ugyanez állítható a Szentlélekről, aki az atomokhoz hasonlóan minden anyagon áthat, és megállíthatatlanul működik. Az emberi léthez hasonlóan az Egyház is testből és lélekből tevődik össze. Az Egyház teste az Úr Jézus által alapított közösség, ennek a lelke a Szentlélek. Nélküle az Egyház egy humanitárius szervezet szintjére süllyedne. Élteti az Egyházat és arra képesíti, hogy krisztusi küldetését teljesítse. Krisztus helytartóját arra képesíti, hogy tévedésmentesen őrizze Krisztus örökségét, az egyházat pedig az üdvösség útján megtartsa. A papságot arra képesíti, hogy eredményesen közvetítsék Krisztus örökségét a híveknek. A híveket pedig arra, hogy ezt az örökséget igényeljék és befogadják.

   A Szentlélek hét ajándékot hozott magával. A bölcsesség adja tudtunkra, hogy Isten szentháromságos családjának a tagjai lettünk, és kepesít minket a jó állandó megtételére.

   Az értelem a pünkösdi lángnyelvekre emlékeztet, amelyek szétáradtak az egybegyűlt híveken és megadta neki a keresztény életre az éleslátást. Vagy Péter pünkösdi beszédére, amikor sok ezren megértették igehirdetését, bár több nemzetből gyűltek össze. A jótanács adománya teszi lehetővé, hogy megértsük Isten akaratát, és eltörli a nyelvi, illetve nemzetiségi korlátokat. A lelki erősség bátorságot ad a csüggedt szívűeknek, a szélhez hasonlít, amely akadálytalanul dolgozik. A tudományról a galamb jut eszünke, aki már az ószövetségben is reményt adott a vízözön után. Az emberi tudományok innovációit Isten nézőpontjába állítja. A jámborság megszelídíti az erőst, erőt ad a gyengének. A vízhez hasonlít, amely létfenntartás nélkülözhetetlen eleme. Az istenfélelem pedig Isten szerető gyermekeivé alakít minket.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…