23. június, 2019Igehirdetések No comments

   Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük: „Kinek tartanak engem az emberek?” Ők így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támadt fel valaki.”

   Ő tovább kérdezte: „Hát ti kinek tartotok engem?” Péter válaszolt: „Az Isten Fölkentjének.” Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek. Majd hozzáfűzte: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad.”

   Amikor már sokan gyűltek köréje, ezt mondta: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap, és úgy kövessen. Mert aki minden áron meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti életét érettem, megmenti azt.”

                                                              Lukács Evangéliuma 9, 18-24

   Hitünk egy igen fontos kérdés körül forog: Ki számomra a názáreti Jézus? Az embereknek különböző illuziójuk volt Jézus személyével kapcsolatosan. Nem azt látták, hogy ki Ő valójában, hanem a saját elképzelésüket vetítették ki rá. Mondhatnánk nem Jézust látták, hanem a róla alkotott véleményt, vagy képet. Jean J. Marion a következőket mondja a szavak, fogalmak megértéséről: “azokat a szavakat értem, melyek mögött tapasztalat van.” Ilyen értelemben két csoportja van a szavaknak, azok a szavak, amelyeket megéltem és azok a szavak, amelyeket csak használok. Ezért fontos, hogy a kereszténynek olyan arca legyen, amely megmutatja másoknak Krisztus igazi arcát, másképpen csak torzó alakul ki róla. Ma létezik egy nem intézményesített vallásosság, amely mindenféle keleti, illetve nyugati hit-felfogásnak a keveréke. Ebben a svéd-asztal vallásosságban az emberek eltévednek, mindenféle hamis isteneket kezdenek imádni.

   Ilyenkor felmerülhet a következő kérdés: ki az igazi Isten? Ki tud választ adni életem legfontosabb kérdéseire?

   Az evangéliumokat olvasva egy olyan Krisztus-arc bontakozhat ki számunkra, amely elvezett az igazságra, hiszen Jézus Istenről mondja, hogy Ő az igaz Isten, aki elküldte Fiát a világba. (Jn 17, 3)

   Péter válasza egy nagyon lényeges vonását emeli ki Jézusnak, hiszen Ő a felkent, a Messiás, akit az emberiség megváltására küldött el az Atya. A keresztségben mi is ebben a küldetésben részesülünk. Ez a küldetés nem rangsorolható, hanem résztvevő, azaz nekem szól. Én kell a hitemet továbbadjam, én kell Jézusról tanúságot tegyek.

   Ez a küldetés kihívásokkal jár, nem megy simán. Pontosan ezért fontos egy élő kapcsolat Jézussal, aki parancsolni tud az életünk tengerén háborgó szeleknek.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…