2. október, 2019Igehirdetések No comments

   Amint mentek az úton, valaki megszólította: „Követlek, bárhová mész is.” Jézus azonban ezt mondta: „A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania.”

   Egy másikat felszólított: „Kövess engem!” Az így válaszolt: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.” „Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat – mondta neki –, te meg menj, és hirdesd az Isten országát.” Egy harmadik ezt mondta neki: „Uram, követlek, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól.”

   Jézus így válaszolt: „Aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára.”

                                                           Lukács Evangéliuma 9, 57-62

   Jeruzsálem felé haladva az úton különböző személyek járultak Jézus elé. Van, aki önként szólította meg a Mestert, van, akit a Mester szólított meg. Az első önkéntesen jelentkezik a tanítványságra. Valami azonban hiányzik életéből, mert Jézus reakciója azt sejteti velünk, hogy az illető nem egészen értette meg, hogy mire akar vállalkozni. Neki részletesen felsorolja a tanítványsággal együtt járó eszköztelenséget, hontalanságot. Nem tudjuk meg a jelentkező válaszát, de az út folytatása azt sugallja, hogy a tanítványsága megbicsaklott. A két Messiás-kép egybeolvad, átjárják egymást, a dicsőséges Emberfia, akinek az Ősöreg átadja a hatalmat, és a szenvedő szolga, akit mindenki megvet, aki a fájdalmak férfia.

   Más esetekben a megszólított személyek azonnal reagálnak a meghívásra, az itt megszólított ember jámborsági cselekedetekre hivatkozik. A “hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat” (Lk 9, 60 a) – mondat a lelkileg halottakra vonatkozik, akik a világi dogokba temetkeztek bele, nyakig ülnek a mindennapok kihívásaiban, nincs idejük Isten országával foglalkozni. Valószínű itt inkább az örökösödés témájáról van szó. A jelölt szeretné előbb elintézni a végrendeletet, kivárni apjának a halálát, és csak utána akar rálépni a tanítványság útjára. Jézus azonban nem fogadja el ezt a kifogást, hanem azonnali döntésre sürgeti.

   A harmadik szimpatizáns a családjával szeretné előbb megtárgyalni utazásának, elmenetelének a részleteit. Azonban ennek a búcsúzkodásnak megvannak a maga hátrányai. A hazalátogatás ebben az összefüggésben nem egyszerű búcsúzkodás, hanem inkább időnyerési kísérlet, ahhoz, hogy döntését átrágja, belevonja döntésébe érzelemeit, vágyait, és ezeknek a hatása alatt inkább elnapolja a válaszát.

   Jézus olvasatában azonban semmilyen vagyon, illetve családi kötelék, búcsúzkodás nem lehet akadálya Isten országának a vállalásában.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…