24. február, 2019Igehirdetések No comments

   Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:

   „Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak.

   Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.

   Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.”

                                                                                Lukács Evangeliuma 6, 27-38

   Jézus erkölcsi tanítása olyan kihívásokat tár elénk, amelyek könnyen eltántoríthatnak bennünket: az ellenségnek való megbocsátás, a másik arcunk odaatartása amikor meg akarnak ütni, áldani az átkozóinkat. A mai társadalmi trendek ehhez képest szinte nulla toleranciát hirdetnek. Az elkövetett fenyítést, vagy fizikai bántalmat rögtön meg kell büntetni. Amíg a mai társadalom selyemneveltjei azon rágódnak, hogy hogyan kerülhetnék el a lelki sebeket, addig a szélsőséges emigránsok az iszlám erőszakos terjesztését művelik. Ma az ellentétek korszakában élünk, ahol nyugodtan megfér egymás mellett a nyugati kultúra infantilizmusa és a keleti kultúra szélsőséges térhódítása.

   Jézus az irgalmasság követeként jelenik meg. Életét lépten-nyomon átszövik az irgalmasság lelki és testi cselekedetei. Az irgalmasság egy olyan erény, amely arra képesít minket, hogy megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek még akkor is, amikor jogunkban állna őket megbüntetni.

   Ezt a fajta toleranciát az iszlám szélsőséges csoportosulásai nem nagyon ismerik. Talán ezért annyira egyedülálló Jézus tanítása, mert irgalmasságra hív meg mindenkit. Az irgalmasság együttérző szívet tételez fel mindenki részéről. Aki közömbösen megy el mások baja láttán, az kevésbé tud irgalmas lenni. Alapja a megbocsátásra való hajlandóság. Nemes Ödön atya szerint a megbocsátás azt jelenti, hogy bármit tett, vagy mondott valaki ellenem, meg tudok neki bocsátani, tovább akarom folytatni vele a kapcsolatot, illetve nem neheztelek rá.

   A francia forradalom idején, amikor kivégezték XVI. Lajos francia királyt, a kicsi fia egy kegyetlen vargához került. Sokszor bántalmazta a gyermeket, és lelkileg is megsebezte. Egyik nap a következő kérdést tette fel neki gúnyosan.

– Ha a híveid kiszabadítanának, mit tennél velem? A szerény királyfi a megdöbbenésére a következőt válaszolta:

– Megbocsátanék. Az irgalmasság gyakorlása csak akkor lehetséges, ha mindig szem előtt tartjuk Jézus életpéldáját és életprogramját.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…