18. május, 2019Publicisztika No comments

   Jézus Krisztus, élete során újból és újból szeretettel mondta, tanácsolta, sőt parancsba adta, hogy „ne féljetek!”

   A XX. század nagy prófétája, II. János Pál pápa életének központi üzenete, sok-sok írása, beszéde, mondanivalója, ugyancsak e csodálatos Jézusi parancs:
„Ne féljetek!

   Ma lenne 99 éves II. János Pál pápa, a XX. század egyik legmeghatározóbb személyisége. Több mint negyed évszázados pápasága alatt a katolikus egyházat összhangba hozta a XX. század megváltozott körülményeivel, ennek köszönhetően minden elődjét túlszárnyaló népszerűségre tett szert….

   Az Egyházat imádsággal és gondoskodással vezette, minden megjelenését a derű és a remény hatotta át. Péteri szolgálatát fáradhatatlan missziós lelkülettel végezte…A fiatalok iránti szeretete vezette, amikor meghirdette az ifjúsági világnapot. Pápasága során ennek kapcsán 19 alkalommal találkozott fiatalok millióival…nyomot hagyott a világban,

                                                                              Totus tuus

   „Asszony, íme a gyermekeid!” Itt vagyunk nálad, hogy anyai gondjaidra bízzuk önmagunkat, az egyházat, az egész világot. Kérleld meg értünk szeretett Fiadat, hogy bőségesen ajándékozza nekünk a Szentlelket, az igazság Lelkét, az élet forrását. Kérjed számunkra és velünk együtt, mint Pünkösd napján a körülötted lévő első jeruzsálemi közösségben tetted (vö. ApCsel 1,14).

    A Szentlélek nyissa meg szívünket az igazságosság és a szeretet számára, ő vezesse az egyes embereket és a nemzeteket kölcsönös megértésre és a béke erős akarására.

   Reád bízunk mind embert, kezdve a leggyengébbeken: a még meg nem született magzatokat, a szegénységbe és szenvedésre születetteket, az élet értelmét kereső fiatalokat, a munkanélkülieket, az éhségtől és betegségtől szenvedőket. Reád bízzuk a szétesett családokat, a segítség nélkül maradt, magányos és reménytelen öregeket.

   Ó, Anyánk, ki ismered az egyház és a világ szenvedéseit és reményeit, állj gyermekeid mellett az élet mindennapos próbatételeiben, és segíts, hogy közös erőfeszítéseink hatására a sötétség ne borítsa el a világosságot.

   Üdvösség Hajnala, rád bízzuk utunkat az új évezredben, hogy vezetéseddel minden ember felfedezze Krisztust, a világ világosságát és egyetlen Üdvözítőjét, aki az Atyával és a Szentlélekkel uralkodik a századok századain át. Ámen.

                                                                                                                                 (Forrás: II. János Pál Pápa: Fölajánló imádság a Szűzanya Szeplőtelen Szívéhez, Róma 2000. október 8.)

Forrás: magnificat.ro