13. január, 2020Igehirdetések No comments

   Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten (országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”

   Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt.

   Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálóikat rendezgették a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt.

                                     Márk Evangéliuma 1, 14-20

   Jézus megkeresztelkedésével, illetve János elfogatásával útjára indul az evangélium. Bár sötét események árnyékolják be már az elején, mégsem tudják megakadályozni az evangélium kibontakozását. Isten országának az elindulásakor még homály fedi az emberek tudatát, ennek a lényegével kapcsolatosan téves elképzelések születnek. Sokan egy földi Jeruzsálemet vártak, mások az isteni dimenzió lehengerlő, szenzációs beáramlását az emberi létbe. Ezzel szemben Jézus Isten országát a kegyelem és békesség országaként promoválja, nem dicsőségesen, feltűnő módon hatol be az emberi létbe, hanem szelíden, rangrejtve közelíti meg az emberi lét minden szintjét. Nem a bölcsekhez, tanultakhoz fordul, hanem az egyszerű halászokhoz, olyan személyekhez, akik minden nap fel kell vegyék a harcot az élet viszontagságaival, akik keserű módon kell megtapasztalják a sikertelenségeket, a foglalkozásukkal járó eredménytelenségeket. Ezek az élet nehézségei által megedzett férfiak lesznek emberhalászokká. Egy olyan feladatra kapnak meghívást, amely sok türelmet, bizalmat követel tőlük. Nem riadnak vissza a lelkipásztori misszió nehézségeitől, de még nem tudatosodik eléggé bennük, hogy mindennap fel kell vegyék a saját keresztjüket.

   A bűn elleni harcban Jézus nem ismert megalkuvást. Az első apostolok meghívásakor egy másfajta hivatást, az emberhalászatot bízta rájuk. A halászok jól tudják, hogy milyen nehéz befogni a hálóba a halakat. Az embereket ennél nehezebb Krisztushoz vonzani, vonni. Otthagyták régi foglalkozásukat, hogy egy nemesebb, egy kalandosabb hivatásnak szenteljék életüket. Ehhez bátorság és elhivatottság kellett. Ezek a tényezők mára elvesztették lelki tartalmukat.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…