27. augusztus, 2019Igehirdetések No comments

   Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat:

   Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben: az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni! Vak vezetők! Megszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét.

   Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz!

                                                                      Máté Evangéliuma 23, 23-26

   Sigrid Undset Nobel-díjas norvég származású regényírónő, aki kezdetben protestáns volt, 1924-ben katolizált. Első római zarándoklatán azon töprengett, hogy mi okozza a világ ellenszenvét a Katolikus Egyházzal szemben. Az első oka ennek, szerinte, az hogy az ember fel kell hagyjon bűnös ábrándjaival és szokásaival. A második oka ennek, hogy némely katolikus nem a hite szerint él, ezért megbotránkoztatják a szimpatizánsokat, a megtérni vágyókat.

   Jézus korának a képmutatásaira hívja fel a figyelmünket. Az egyik oka ennek a tizeddel való visszaélés. A tized egy kasztnak volt a gyakorlata, és az ingyenélést, valamint a hátrányos megkülönböztetést segítette elő. Az irgalmasság, az igazságosság és a hűség cselekedetei ellensúlyozzák ezt a visszaélést. Az igazságosság Máté evangélista központi fogalma, amely nemcsak az embertársaink iránti kötelességteljesítést jelenti, hanem az Isten iránti kötelességek elvégzését is.

   A képmutatás eklatáns példája a fehérre meszelt sírok képe. A külső nem mindig árulja el a belső tartalmát, a belső azonban mindig kirajzolódik az ember arcára. Ez a kép lelkipásztori figyelmeztetés a keresztények számára. Nem elég a külső szabályoknak, előírásoknak a megtartása, ennél fontosabb a belső lelkület, a belső hozzáállás.

   Egy konrét példája ennek a próféták látszólagos követői, akik emlékműveket állítanak a nemzet hőseinek, vértanúinak, de tetteikben inkább a gyilkosaikhoz hasonlítanak. Jézus küldetése a törvény és a próféták betartása. Azok, akik számonkérik ezt Tőle, azok a törvény és a próféták valódi ellenségei. Ellenségei is törvényt valósítanak meg, de nem az Istenét, hanem az ellenségeiét. Jézust a törvény életének a feláldozására hívta meg, ellenfeleit a törvény mások életének a kioltására hívta meg.

   Karl Rahner nagy teológus kijelentése ma sokkal időszerűbb, mint valaha: a ma kereszténye, vagy misztikus lesz, vagy megszűnik kereszténynek lenni.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom