16. március, 2019Igehirdetések No comments

   A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Hallottátok a (régi) parancsot: »Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet!

« Én pedig ezt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket! Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszakra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.

   Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!”

                                                     Máté Evangéliuma 5, 43-48

   Jézus forradalmasítja a szeretet parancsát. A törvény bár nem engedi meg az ellenség gyűlöletét, de túl etnocentrikus. Jézus minden etikai kötelezettségen túlmegy és kéri követőit, hogy szeressék az ellenségeiket is. Az őskeresztények sajátos módon emelkedtek fölé kortársaik durva magaviseletén.

   Giuseppe Moscatti orvos a XIX. sz. egyik leghíresebb szentje. Kedvessége és szegények iránti szeretete miatt még a legjobb barátja is félreértette magatartását. Amikor barátjának, Giorgio Piromallonak az ágyasa vérmérgezést kapott, akkor a saját szobájában ápolta őt egészen a haláláig. Piromallo nem akarta elismerni a kapcsolatot, ezért a volt bartánőjét, Lucertiat arra akarta kényszeríteni, hogy abortuszt kövessen el. Ő viszont nem teljesítette Piromallo kérését. Giuseppe megtudta, hogy a barátjától származó gyermek él, de mivel a barátja házasságkötése a küszöbön állt, nem akarta bemocskolni a hírnevét. Végig titokban tartotta ezt, amíg Piromallo nem vette örökbe saját fiaként a meghaltnak hitt szerelemgyermekét. Moscatti megbosszúlhatta volna barátja árulását, de nem tette, hanem mindvégig imádkozott érte.

   Csak akkor leszünk másoknál jobbak, ha nem a visszafizetés reményében adunk, hanem Isten nevében. Akik Istent szeretik nem várnak senkitől sem jutalmat, mert már megkapták jutalmul a boldog életet.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…