8. augusztus, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?”

   Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”

   Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás.

   Ettől kezdve Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól; megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette: „Isten ments, Uram! Ez nem történhet veled!” Mire ő Péterhez fordult: „Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére!”

                                                              Máté Evangéliuma 16, 13-23

   Fülöp Cezáreája területén feltett kérdés krisztológiai jelentőséggel bír. Jézus azt szeretné kideríteni, hogy kinek vallják Őt a legközelebbi munkatársai. Krisztus az Isten Fia cím egy olyan politikai címre utal, amely nem felel meg Jézus valóságos küldetésének. Ezért hangzik el a címmel kapcsolatos tiltás.

   A választ Péter adja meg, aki kiemelt helyet foglal el az apostolok közösségében. A válasz azonban nem Péter ügyességének, találékonyságának köszönhető, hanem Isten ajándéka. A test és a vér nem tudta volna ezt megfejteni, hanem szükség volt az isteni kinyilatkoztatásra.

    Péter küldetését három szóval jellemzi. Péter neve a héber szikla kifejezésnek felel meg, ugyanakkor ő birtokolja a mennyország kulcsait, és kapja meg az oldás-kötés hatalmát. A Jelenések könyvében Krisztus Dávid király kulcsaival jelenik meg, ez a királyi hatalmat jelenti. (Jel 3,7) Máté az egyház kifejezést az Isten országa kifejezés szinonimájaként használja. Ennek az egyháznak a határai felülmúlják az emberi közösségek történelmi határait: az üdvösség megvalósulását jelöli. A kulcsok inkább a bűn megbocsátásának a hatalmát jelölik. A kinyitni kifejezés a megbocsátani, a bezárni kifejezés a visszatartani értelemben hangzanak el.

    A megoldani vagy megkötni kifejezések a rabbinikus iskolák módszereire utalnak, amit egy egyik rabbi megengedett, azt a másik megtilthatta (megkötte). Ez a kifejezés annyit jelent, mint igaznak vagy hamisnak tartani egy tanítást, vagy egy erkölcsi cselekedetet.

   Péter elsőbbsége inkább lelkipásztori jellegű. Hiszen Jakabot számították az Egyház oszlopos tagjának, Péterrel és Jánossal együtt. Péter tekintélye inkább a zsidóság környezetére korlátozódik. Ha a szentírás összefüggéseit vesszük figyelembe, akkor látjuk, hogy a hatalom nem világi értelemben értendő, hanem a szolgálattal kapcsolatos.

   “A Lumen Gentium újra helyére tette a hierarchiát: ezt nem a lelki kényszer eszközének vagy tilalmi forrásnak tekinti, hanem az Isten népe egyik kifejeződésének, működésének és történelmi megnyilvánulásának.” (Ortensio da Spinetoli; Máté)

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…