8. június, 2019Igehirdetések No comments

   Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: „Uram, ki az, aki téged elárul?”

   Ennek láttára Péter Jézushoz fordult: „Uram, hát ővele mi lesz?” Jézus így felelt: „Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem!”

   Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta: „Nem hal meg”, hanem: „Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele?”

   Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz minderről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága.

   Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem, az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene.

                                               János Evangéliuma 21,20-25

   Jánost megkülönböztetett szeretetével tüntette ki Jézus. Ez nem jelentette azt, hogy a többieket kevésbé szerette volna. Mindegyik tanítványt egyformán szerette, csak a személyiségüknek megfelelően.

   Péterben lelkében ott élt a kíváncsiság: mi lesz a szeretett tanítvánnyal? Ő is meghal a többiekhez hasonlóan, vagy Isten megdicsőíti? Jézus válaszában figyelmezteti Pétert, hogy nem az ő dolga János apostol sorsa. A tanítványok között mindig kísértés volt a versengés, az elsőbbség kérdése. Pétert olyan kérdések nyugtalanították, amelyek nem tartoztak az ő kompetenciájához. Sokan szem elől vesztik saját hivatásukat, amikor mások hivatásával foglalkoznak. Isten mindenkit sajátos módon hív meg, ezért nincs két egyforma hivatás. Péter elsődleges dolga a nyáj táplálása, és nem mások hivatásának a kutatása.

   Bár János volt a szeretet tanítvány, mégsem belőle lett az új pápa. Igaz, hogy egyedül ő nem szenvedett vértanúhalált, de hivatása továbbra is a szeretet maradt. Evangéliumában megírja Jézus utolsó vacsorai beszédét. Ebből sokat megtudunk a tanítvány felfogásából. Számára a megtestesült ige a názáreti Jézus Krisztus, aki feltámadása után többször is megjelent a tanítványoknak. János szeretete nem maradt megválaszolatlnul, a feltámadás után Jézus többször megjelent neki és apostoltársainak.

   Ezek a találkozások újabb lendületet ajándékoztak a beleltörődött apostolok lelkébe. Vissza kellett térjenek az első meghívásukhoz, amely az emberek halászává tette őket. Bár szinte elfelejtették hivatásuk lényegét, Jézus újra eszükbe jutatta. A Feltámadtal való találkozások visszaszerezték számukra az elveszni látszó hivatásukat. Ezek után még tudatosabban vállalták hivatásukat, közülük sokan a vértanúságot is.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…