14. szeptember, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben van.

   Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.

   Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.

                                                                   János Evangéliuma 3, 13-17

   A szent kereszt tisztelete a 4. században erősödött meg, amikor Szent Ilona a Kálvária hegyén kiásatta Jézusnak a keresztfáját. Három keresztet találtak meg, ezért a jeruzsálemi püspök egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő asszonyhoz érintette a három keresztet, és azt választották ki, amelynek a hatására meggyógyult. A hitelesített szent kereszt ereklyét a Szent Sír-bazilikába helyezték el, és a hívő közönségnek a szentelés napján mutatták be.

   A szent kereszt legendáját az élet fájával szokták összekapcsolni. A legenda szerint, amikor Ádám haldokolt, akkor három alam magot helyeztek a nyelvére, amelyekből háromágú fa nőtt ki: az egyik ága cédrus, a másik ága ciprus, a harmadik olajág volt. Ebből ácsolták a keresztfát, amely Jézus halála után az élet fájának bizonyult.

   “Az emberi ész képtelen kimeríteni a szeretet kereszten megjelenő misztériumát; a kereszt ellenben meg tudja adni az észnek a végső választ, amit keres” – Szent II. János Pál pápa.

   Ebben az evangéliumi részletben a jánosi közösség tipologiáját használják fel, amely utal a Számok könyvének 21. fejezetére. (Szám 21, 4-9) Mózes a lázadó nép megmentésére egy rézkígyót állított fel az Úr parancsára. Azok a kígyóktól megmart emberek, akik a rézkígyóra tekintettek megmenekültek a haláltól.

   Jézus önmagát az Emberfiával azonosítja. Felemeletetése a jeruzsálemi szenvedés-történetvével kezdődik. Az apostolok első hallásra negatívan reagálnak erre az eseményre, de utólag megértették, hogy ez is az isteni tervnek volt az egyik fontos része.

   A szent keresztet mára a keresztények az élet fájaként tisztelik, mert rajta függött a Megváltó szent teste. Jézus kereszthalálával egyszer s mindenkorra kiengesztelte Istent az emberiséggel.

   Ezt a titkot csak azok értik meg, akik életükben már megtapasztalták a kereszt misztériumát, amely nem ennek a világnak a logikájára épül. Bevezet minket Krisztus szenvedésének és fetámadásának a titkába. Aki ezt a keresztet tiszteli nem a halállal találkozik, hanem az örök élet kapujával.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom