18. június, 2019Igehirdetések No comments

   Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:

   Hallottátok, hogy ezt mondták: „Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet!” Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.

   Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!

                                                          Máté Evangéliuma 5, 43-48

   Jézus tovább tökéletesíti a szeretet törvényét. Az eredeti törvényben az önszeretetre hivatkoztak: szeresd felebarátodat, mint önmagadat (Lev 19, 18). Ezt a törvényt Jézus az ellenségre is alkalmazza. Nemcsak a felebarátunkat vagyunk kötelesek szeretni, hanem az ellenségeinket is. A keresztényeket pontosan azáltal különböztették meg a többiektől, hogy szerették egymást és ellenségeiket. Ezt jól mutatja Hitehagyó Julián császár rendelete, amely megkövetelte a pogányoktól is az erkölcsi nevelést és a szegényekkel való törődést. Keserűen kellett megtapasztalja, hogy a pogányoknak nem sikerült keresztény módon élni. Ez a kudarcba fulladt próbálkozás is jól mutatja, hogy Jézus nélkül nem működik a szeretet gyakorlása.

   A kínaiaknál van egy közmondás, a nap minden házba beragyog. Bár nem egyszerre süt be mindenhova a nap, de előbb-utóbb minden házba bevilágít. Ugyanígy Isten szeretete is mindenkit elér. Senki sincs kizárva szeretetének a hatósugarából. A hasonszőrűeket mindenki szereti és elfogadja, az idegeneket általában már nehezebb elfogandni. Jézus újszerű parancsolatába azokat is belefoglalja, akiket nehezünkre esik szeretni.

   A tökéletes szó hasonlít az ószövetségben használt szent, tiszta kifejezésekhez. Lukács az irgalmasságot nevezi tökéletesnek. A különböző értelmezéseket Máté egybefonja és mind jelen vannak a szövegeiben, ezzel is gazdagítva, sokatmondóvá téve a szöveget. A törvény tökéletes megtartása: a szeretet.

 

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…