2. július, 2019Igehirdetések Széjjelszórta mind a gőgös szívűeket bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet.

   Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki.” Mária megszólalt:

   „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, Szentséges az ő neve!

   Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre.” Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.

                                                    Lukács Evangéliuma 1,39-56

   Lukács teológiai célja Mária látogatásának megírásával az, hogy összehozza a két várandós asszonyt, akik Isten ajándékát elfogadják, és hálájukat fejezik ki érte. Az elsődleges célja, hogy Jánost úgy mutassa be, mint a Messiás előfutárát. Mária köszöntésére Erzsébet méhében felujjong a magzat. Nehezen lehet elképzelni, hogy egy tizennégyéves várandós lány megtenne egy négynapos utat gyalog, csak azért, hogy köszöntse rokonát.

   Ez a részlet Mária magasztalását taglalja, amiért meglátogatta Őt a Hatalmas. Mária az ószövetségi ígéreteknek az élvezője, hiszen az Ábrahámnak és a prófétáknak adott ígéret az ő életében valósult meg. Saját magáról mond jövendölést, amely már életében beteljesedik.

   A teológiai szándék mellett észre kell vegyük a Szentlélek szerepét Mária és Erzsébet életében. Erzsébet a Szentléleknek köszönhetően érti meg fiának a megmozdulását, ugyanakkor mindkét asszony esetében Neki köszönhető a fogantatás. Életünk meddő talaját zöldellő óázissá változtatja. A Szentlélek működésének köszönhetően az élet újravirágzik, elindul, megfogan. Mindkét asszony esetében emberileg megmagyarázhatatlan események történtek.

   A Magnificat második része Mária tapasztalatát általánosítja az egész emberiségre nézve. (Lk 1, 51-55) Nem egyértelmű, hogy itt az anyagilag gazdagokat állítja-e szembe a szegényekkel Mária, vagy inkább azokat, akik Isten nélkül élvezik az életet, azokkal szemben, akik Istenbe vetik reményüket? A gazdagság nemcsak anyagi többletre utal, hanem az önelégült emberekre is utalhat. A himnusz Mária alázatosságát dicséri mindenkivel szemben. A paradicsomi Éva jut eszünkbe, aki engedetlenségével elveszítette a kegyelmi életet, és cselekedetével megrontotta a teljes emberiség életét. Mária az új Éva, akiben megvalósul Isten álma az emberiségről.

   Mária jövendölése nem társadalmi változásokról szól, hanem lelki értékekről. A társadalomban nem szűntek meg a hátrányos megkülönböztetések, nem az alázatosak vezetnek, nem szűnt meg az étlenség, a nélkülözés. Azt a gondolatot akarja kihangsúlyozni, hogy akik Istenben gazdagok, azoknak a földi hiányosságok csak ideiglenes gondoknak számítanak.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…