15. április, 2019Igehirdetések No comments

   Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Itt élt Lázár, akit Jézus feltámasztott a halálból. Vacsorát rendeztek Jézus tiszteletére Márta felszolgált, Lázár pedig ott ült Jézussal a vendégek között.

   Mária pedig vett egy font illatos, drága nárdusz-olajat, megkente vele Jézus lábát, majd hajával megtörölte. A ház betelt a kenet illatával. Jézus tanítványai közül az egyik, aki elárulni készült őt, a karióti Júdás, megszólalt: „Miért nem adtuk el ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem osztottuk szét a szegények között?” Ezt azonban nem azért mondta, mintha gondja lett volna a szegényekre, hanem mert tolvaj volt; ő kezelte a pénzt, és az adományokat ellopkodta.

   Jézus azt mondta neki; „Hagyd békén őt, hiszen temetésem napjára teszi. Mert szegények mindig lesznek veletek, én azonban nem leszek mindig veletek.”

   A zsidók közül sokan megtudták, hogy Jézus Betániában van, és odamentek nemcsak Jézus miatt, hanem hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halálból. Ekkor a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mivel miatta a zsidók közül sokan hittek Jézusban.

                                                         János Evangéliuma 12, 1-11

   Betánia a barátságos találkozásoknak a helye. Jézus gyakran megfordult és vendégeskedett Lázárék házában. Mária alakja arra a bűnös asszony alakjára emlékeztet minket, aki Simon farizeus házában könnyével öntözte és hajával törölgette Jézus lábát (Lk 7, 36-50).

   Két egyéniség áll egymással szemben: Mária az adakozó ember típusa, Júdás a gyűjtögető ember típusa. Mária kenetével megtelik az egész ház, átjárja az egész helyiséget, Júdás fukarsága leszűkíti az életteret. Mária példája a nagylelkűségre hív meg minket. Júdás a kapzsiságot képviseli.

   A nárduszból készült olaj egy nagyon drága illatszer, illetve kenőcs volt. János evanglista egy font olajról beszél, amely 300 grammnak felelt meg. Ennek az értéke 300 napszámnak felelt meg. Nem véletelenül jegyezte meg Júdás, hogy ennek a lábra való kenése féktelen pazarlással ér fel.

   Jézus azonban lecsitítja a kedélyeket. Ez a megkenés a húsvét reggeli megkenésre készítette fel a Mestert, akinek a holttestét a szombati szabályok szerint nem szabadott megérinteni.

   Isten végtelenül nagy szeretetét pazarolta ránk Húsvét előtt. Nem nézte, hogy a kegyelem, amelyet mindenkire kiárasztott, sokakban nem hozta meg az igazi megtérést. Nyugodtan visszavonhatta volna azoktól a személyektől, akik nem becsülték meg. Szeretetét azonban nem törte meg az emberek hálátlansága, visszautasítása. Isten soha nem bánja meg senkitől kegyelmi ajándékait. Mária megértette, hogy mindent Istennek köszönhet meg. Istent még a drága olaj felhasználásával sem tudta negylelkűségében felülmúlni.

   Jézus húsvéti kenete a Szentlélek, aki a drága olajhoz hasonlóan átjárja az életünket, kellemessé teszi a környezetünket. A Szentlélek képesít minket arra, hogy igazán bőkezűek legyünk másokkal, semmit se sajnáljunk az evangélium terjesztésének az ügyétől.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…