15. november, 2018Igehirdetések No comments

   A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa. Ő ezt válaszolta: „Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: »Nézd itt van, vagy amott!« Isten országa köztetek van.”

   Azután tanítványaihoz fordult: „Jönnek napok, amikor az Emberfiának egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Mondják majd nektek: »Nézzétek, itt van, vagy amott!« Oda ne menjetek, és ne higgyétek! Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik felétől a másikig villan, úgy jön el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől.”

                                                                    Lukács Evangéliuma 17, 20-25

   Sokan csak egy politikai Messiást láttak Jézus személyében. Isten országának eljövetelét a világvégi apokrif iratok leírásai szerint képzelték el. A farizeusok burkoltan provokálni akarták Jézust. Jézus azonban ismét átlátott szándékaik mögé. A kor embere az Emberfia eljövetelét felkavaró eseményként értelmezte. Jézus azonban lebont minden ezzel kapcsolatos téves emberi elképzelést. Isten országa rejtett módon kezdődött el és rejtett módon fog befejeződni. Csak azok látják meg, akik hisznek Fiában.

   Sokan bizonyítékokat akartak kicsikarni Jézusból. De amint a csodáit is csak bizonyos esetekben vitte végbe, úgy érkezésének idejét is a titok fátyla borítja be. Nem akar csodaműsort csinálni. A megváltás a szenvedés titkában jön létre. Még Keresztelő János tanítványait sem tudta kellőképpen meggyőzni Jézus sajátos magatartása.

   Ma a különböző szekták úrja meg újra a világvégéről szóló jövendöléseket lovagolják meg. Híveiket az apokalipszis rettentő képeivel próbálják magukhoz láncolni. Ma sem ízlik egyeseknek a jézusi szelíd és titokzatos viselkedésmód. A Jelenések könyvében megjelenő képeket tetszésük szerint alkalmazzák, nem fogadják el az Egyház hivatalos magyarázatát. Azt állítják az Egyházról, hogy tudatosan elhallgatja a hívei elől a küszöbön álló ítéletet. Sőt egyesek odáig merészkednek, hogy az Egyházat és annak a tanítóhivatalát vádolják a végítélet kezdeményezőjének.

   Az Egyház küldetése nem az, hogy az embereket a világvégének a szőrnyűségeivel ijeszgesse, hanem hogy elvezesse őket az emberi nem egységére és az üdvösségre. Ez azonban nehezen valósulhat meg a húsvéti események elfogadása nélkül. Senki sem válthatja meg magát, hanem mindannyian Isten segítségére szorulunk. Nincs önemgváltás, sőt nincs semmilyen megváltás Krisztus nélkül. Akik Krisztus nélkül próbálkoznak az üdvösségre eljutni, azok mindig a saját és társaik korlátaiba fognak ütközni. Nem létezik tökéletes társaság. Aki csak az Egyház emberi oldalát látja, az nem látja az összefüggéseket a lényeges és a nem lényeges dolgok között, még gyermeki hitben jár. A felnőtt keresztény világosan szét tudja választani az egyéni gyengeségeket a Krisztus által alapított közösség szentségétől. Az üdvösség nem bizonyos csoportoknak, gyűlekezeteknek a kiváltsága, hanem Isten ajándéka. És mivel ingyenes, ezt senki sem monopolizálhatja, nem tarthatja fenn magának. Jézus az üdvösség egyetlen letéteményese.

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…