2. december, 2019Igehirdetések Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

  Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados járult eléje, és így szólt:

„Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik.” Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom.” A százados ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: »Menj!« – elmegy; a másiknak: »Jöjj ide!« – akkor hozzám jön; és szolgámnak: »Tedd ezt!« – és megteszi.”

   Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: „Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában.”

                                        Máté Evangéliuma 8, 5-11

   A kafarnaumi százados hite új megvilágításba helyezi a hitvilág addigi tapasztalatait. A pogányok nem számítottak Isten gyermekeinek, főleg az izraeliták körében. A pogány százados azonban nemcsak katonai tehetségéről mutat példát környezetének, hanem hitéről is. Kafarnaumból több apostol is származott. Itt gyógyította meg Jézus Péter anyósát. A százados arról is ismert volt, hogy zsinagógát építtetett a zsidóknak. Jámborsága és szilárd hite már ismert volt a szoros környezetében. Szinte meglepő, amit kér, hiszen a parancsnok, a gazda ritkán aggódott ennyire a szolgája miatt. Nemcsak az istenfélelem jellemezte, hanem az embertárs tisztelete, megbecsülése. Kérése abban a korban forradalmi gesztusnak számított.

   Nem csak ő, hanem alattvalói is engedelmesen teljesítették elöljáróik parancsait. Az engedelmesség, a katonai etika betartása, egy másik fontos jellemzője ennek az embernek. Hiszi, hogy Jézus egyetlen szavára meggyógyulhat beteg szolgája.

   Kérése belekerült a szentmise szövegébe. A szentáldozás előtt, a Jézussal való találkozás előtt mi is méltatlannak tartjuk magunkat ennek a szent titoknak a befogadására. Jézus, mégis eljön, és beleköltözik szívünkbe, életünkbe. Ezzel is jelzi, hogy számára nem közömbös az, ami velünk és környezetünkkel történik. A legjobb orvosságot hozta el Magával, saját testét és vérét, hogy ne haljunk meg az étlenségtől és a szomjúságtól.

   A százados hite megtanít bennünket a rendületlen hit erejére, amely nem a társadalmi elvárásoktól, szerepvállalástól függ, hanem a hozzáállásunktól.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…