20. július, 2019Igehirdetések No comments

   A fél kezére béna ember szombat napon történt meggyógyítása után a farizeusok kivonultak a zsinagógából, és maguk között arról tanakodtak, hogyan okozhatnák Jézus vesztét. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott onnét.

   Sokan azonban utána mentek, és ő valamennyiüket meggyógyította, de megtiltotta nekik, hogy nyíltan beszéljenek róla. Így beteljesedett Izajás próféta jövendölése:

„Ez az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fiam, akiben kedvem telik.
Kiárasztom rá lelkemet, és ítéletet hirdet a nemzeteknek.
Nem vitatkozik, és nem kiabál; szavát sem hallják a tereken.
A megroppant nádszálat nem töri el, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki,
míg csak győzelemre nem viszi az igazságot. Az ő nevében bíznak a nemzetek.”

                                                              Máté Evangéliuma 12, 14-21

   Jézust nem tudták elfogadni az ellenfelei és nem tudták saját felfogásukkal megbarátkoztatni, ezért elhatározták, hogy inkább kivégeztetik. Értelmes vitával nem tudták legyőzni, ezért erőszakos módszerhez folyamodtak. Az elvárások ellenére Jézus nem egy mindent elsörprő erővel jelenik meg, mint Illés próféta, hanem szerény, készséges, és szolgálatra kész emberként. Arcvonásai jobban hasonlítanak egy szenvedő, megtört szolgáéhoz, mint egy hatalmas úréhoz. Az összeesküvés miatt Jézusnak titkolnia kell kilétét.

   Inkább a szenvedő szolga megjövendölt Messiás-képéhez alakítja életét. Hiányzik Belőle a hatalmaskodás, a zsarnokoskodás, művét szelíden viszi véghez, ugyanakkor az Atya engedelmes fiaként vállalja a lealacsonyodást és az árulást.

   Nem emberi eszközökre, hanem Isten segítségére támaszkodik. Az Atya legnagyobb segítsége ennek a műnek a beteljesítésében a Szentlélek. Ő az éltető Lélek, aki igazsággal és joggal áll a Fiú mellé.

   Jahve szolgájának az alkaja cáfolja a korábbi Dávid királyi családjához kapcsolódó jövendölést. Feladata és címei ellenére szerényen és feltűnés nélkül lép fel. Nem hallatja a hangját a köztereken, mint korábban a próféták, nem feddi meg a feslett erkölcsű embereket, hanem tevékenyen van jelen az emberi együttélés minden szintjén. Senkit sem zár ki Isten üdvözítő tervéből. Nem akar olyan lenni, mint amilyennek honfitársai elképzelték, vagy ahogyan a kísértéseiben gyakran megjelent. Jahve alázatos szolgája, aki tudja, hogy mit jelent szenvedni, és együtt tud érezni az emberekkel. Jézus megértő szeretetére csak hálával tudunk válaszolni. Önmagát sem kimélte meg a szenvedésektől, nehézségektől, hanem feláldozta magát, életét adta értünk.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…