2. augusztus, 2019Igehirdetések Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában.

   Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nemde Jakab, József,

   Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?” És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában.”

   Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.

                                                                   Máté Evangéliuma 13, 54-58

   Jézus vallásos beállítottsága a názáretieket annyira sértette, hogy még a lokálpatriatizmusukkal is felhagytak. Sokat hallottak a rokonukról, druszájukról, de nem tudták elfogadni Messiásként. A názáretieket nem is annyira Jézus tettei, hanem személye lepte meg. Azt gondolták magukról, hogy mindent tudnak Róla. Jézus reakciója nem a szemrehányás, hanem a tények elfogadása. Nincs miért vitatkozzon szülővárosának lakóival, mert saját előítéleteiknek voltak a rabjai. Más dolog Jézus családját ismerni, és más dolog küldetését felismerni. Pontosan olyan, mint a vallásos ismeretek. Hiába ismerem hitemnek a tanításait, ha nem szerintük élek. Hiába ismereték sokan Jézust, mégis kevesen követték példáját.

   Az evangélium Jézus testvéreiről beszél. Itt viszont figyelembe kell venni az akkori szóhasználatot. Minden közelebbi rokonságot a testvér szóval illettek. A szónak van egy szűkebb és egy tágabb értelme. Jézus keresztjénél Mária és két fia, Jakab és József álltak, nehéz elképzelni, hogy Jézus édesanyáról volna szó.

   Figyeljük meg, hogyan fogadja el Jézus a sikertelenségeket. Nem lázad, nem sziktozódik, nem kéri Isten büntetését az elutasítókra. Számára az elutasítás a küldetésének egy igen fontos része. Hiszen már az agg Simeon is megjövendölte Róla, hogy “Ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak – a te lelkedet is tőr járja át –, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.” (Lk 2, 34b)

   Minden reményét Istenbe vetette, és Tőle kért segítséget a vigasztalanság pillanatában. Még rokonai részéről is sok bántást kapott, de nem engedte, hogy ezek negatívan befolyásolják az életét. Mi is fel kell hagyjunk az előítéletekkel és a sebek felújításával, mert csak így teljesíthetjük eredeti küldetésünket.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…