15. február, 2019Igehirdetések No comments

   Jézus eltávozott Tírusz vidékéről, és Szidonon át a Galileai-tóhoz érkezett, a Tízváros környékére. Ott egy siketnémát vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrehívta őt a tömegből, ujját a fülébe dugta, majd nyállal megérintette a nyelvét. Azután föltekintett az égre, fohászkodott, és így szólt: „Effeta”, vagyis „Nyílj meg!”

   Erre megnyílt a siket füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta, hogy ezt senkinek se mondják el. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és azt mondták: „Mindent jól cselekedett: a siketeknek visszaadta hallásukat, a némáknak pedig a beszédet.”

                                                             Márk Evangéliuma 7, 31-37

   Olykor mi is süketek vagyunk Isten megszólalására. Isten fontos dolgokat akar közölni velünk, de mi gyakran a saját visszhangunkat követjük. Sajnos az ima is néha egy védőpajzs köztünk és Isten között. Elmondunk egy megtanult imát, vagy felszínesen elmondunk egy kötött imát, és ezzel letudjuk a kötelességünket. Ez a fajta süketség még a vérbeli szakembereket is megkísértheti. Ma a zajnak a kultúrájában élünk. Nehezen tudjuk meghallani a természetes hangokat. Valamikor az ember füle a rigó énekléséhez, a tücskök zenéléséhez szokott. Ma nehezen tudunk differenciáltan hallani.

   A lelki élet terén akkor vagyunk süketek, amikor nem halljuk meg az örömhírt. Szépen végighallgatjuk a szentbeszédet, vagy egy-egy elmélkedést, de utána úgy viselkedünk, mintha nem nekünk mondták volna azt. Vajon ki nyitja meg a fülünket? Egy olyan ember, aki túl tud kiabálni minket? Vagy esteleg egy olyan személy, aki nyugodtan kopogtat a lelkünk kapuján, fülünk kapuján? Milyen hangokra vagyok érzékeny?

   Krisztus előtt valaki meghallotta Isten meghívását: „íme eljövök, lásd itt vagyok. A könytekercsben rólam írták, hogy teljesítem akaratod” (Zsolt 40,8). Vajon mit hallott meg a zsoltáros? Isten szelíd hangját, amely nem zakatol, nem süketíti meg az embert, hanem világos életcélt mutat meg számára.

   Jézus félrehívta a süketnéma embert. Lehet, hogy túl nagy volt a tömeg zaja? Nem hallotta volna meg azt az üzenetet, amely személyesen neki szólt?

   Az est csendjében figyeld meg, hogy milyen érzések, vágyak születnek meg benned. Isten a nap folyamán üzenni szeretett volna Neked. A nap melyik pontjában érezted, hogy Isten szólt hozzád? Ha nem hallottál meg semmit, mi okozta a hallászavart? Nem a külső hangok zavarnak meg, hanem a benned levő különféle tervek, gondolatok. Ezek tompítják el benned Isten hangját. Ha ezeket sikerül elhallgattatni, akkor meghallhatod Isten benned megszólaló szavát.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…