22. november, 2019Igehirdetések No comments

   Amikor Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, bement a templomba, és kiűzte onnan a kereskedőket. Ezt mondta nekik: „Írva van: »Az én házam az imádság háza. Ti pedig rablóbarlanggá tettétek.«”

   Ott tanított azután mindennap a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői az életére törtek. De nem tudták eldönteni, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta (tanítását).

                                                                 Lukács Evangéliuma 19, 45-48

  Jézus jeruzsálemi útja a Teplomban végződött. A nép követte Őt ezen az úton. Beszéde annyira meghatotta az emberi szíveket, hogy csüngtek szavain. A Templom a nemzeti zarándokhely és a nemzeti bank volt egyben. Ennek a két dolognak az összekeverése okozta Jézusban a felháborodást. Nem találta helyesnek, hogy a Templomot kereskedésre is felhasználták. Számára a Templom az Atya lakása, és nem fér össze ezzel semmilyen világi űzérkedés.

   Lukács egy szelídebb változatát örökíti meg ennek a jelképes tettnek. Ez a látogatás, támadás a Templomban történő visszaélésekkel és kegyeletsértéssel szemben, ugyanakkor a vallási-politikai hatalomnak a felforgatását is célozza.

   Ennek a rajtaütésnek van egy mélyebb vallási üzenete is: a vallást nem szabad kereskedelmi műveletek ürügyéül, vagy ezeknek a palástolására használni. Jeremiás próféta szavait idézi, amelyben rablók barlangjának nevezi a Templomot, mert menedékhelyet adott a rablóknak, gyilkosoknak. Ugyanakkor annak a kultikus gyakorlatnak az elutasítása, amely különleges taglejtéssekkel igyekezett Istent megindítani.

   Számára az igazi kultusznak az emberi szívekben kellene léteznie, és nem valamilyen szertartásoknak a betűpontos betartásától kellene függnie.

   Ez a jelképes cselekedet kiváltja a templomi hatóságok és a nép vezetőinek az ellenszenvét. Nem mernek még Jézushoz nyúlni, mert félnek a néptől. Előbb a népet a maguk oldalán kell tudják, hogy akadálymentesen tudjanak leszámolni Vele.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…