2. október, 2018Igehirdetések No comments

   Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott.

   Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: „Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?” De ő hozzájuk fordult és megfeddte őket: „Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse.” Ezután másik faluba mentek.

                                          Lukács Evangéliuma 9,51-56

   Jézust több alkalommal elutasították az emberek, ő azonban nem indít senki ellen bosszúhadjáratot. Názáretben a honfitársai utasították el, Szamáriában a félpogányok. Apostoli útjain előre küldi a tanítványokat, hogy megérdeklődje rajtuk keresztül, hogy nyitottak-e a környékbeli emberek a befogadására. Az elutasítások sorozata a jeruzsálemi események során érik el a csúcspontjukat. Személye körül lassan kezdenek körvonalazódni azok a rétegek, akik a vesztét akarják.

   Jézus békés alapviselkedése nem változik meg az elutasítások miatt. Apostolai azt gondolják, hogy Illés próféta módjára kellene szembeálljon az ellenségeivel. Ő azonban nem alkalmaz erőszakot. Távol áll tőle minden kényszerítő eszköz. Az elutasítások nyomán valósul meg Jézus követésére buzdító beszédének az értelme: “A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.” (Mt 8, 20)

   Életét az elutasítások sorozata veszi körül, mégsem keseredik el. Tudja, hogy egy csata elvesztése nem jelenti a harc elvesztését. Türelmesen kivárja az eseményeket, nem erőlteti a dolgok irányát. Felemeltetésének az útja a szenvedés és a kereszthalál. Nem torpan meg a nehézségek miatt, hanem folytatja útját. Kitartása minket is arra bíztathat, hogy ne adjuk fel a harcot, hanem folytassuk az Atya akaratának a teljesítését.

   Az apostoloknak meg kell érteniük, hogy Jézus nem egy erőszakos politikai Messiás. Ő békét hozott a földre, nem a világ hatalmasainak a módszereit követi, hanem sajátos hozzáállása van a problémákhoz. Rávezette őket, hogy figyeljenek fel a bennük levő haragra. Ez a harag képes lett volna mindent elpusztítani. Csakis Jézust tudta megállítani azt, hogy az apostolok haragja ne pusztítsa el az embereket. Te viszont mit csinálsz haragoddal? Jézus elé viszed, vagy magadban táplálod? Ha nem tudod kordában tartani, akkor egy szép napon irányíthatatlanná változik, és olyan dolgokat fogsz elkövetni, amelyek nem egyeznek meg eredeti küldetéseddel.

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…